Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Nyheder og aktuelt Nu ved Transportministeren, hvor trafikken (t)rykker i Høje-Taastrup

Nu ved Transportministeren, hvor trafikken (t)rykker i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kommunes borgmester, Michael Ziegler, var tirsdag vært for et besøg af Transportminister Thomas Danielsen (V).

Borgmester Michael Ziegler og Transportminister Thomas Danielsen - ministeren tog sig tid til at gå op på toppen af Rådhuset og kunne dermed ved selvsyn konstatere, at Høje Taastrup er et grønt, trafikalt knudepunkt.

”Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi på forhånd nøje havde udvalgt tre områder, som ministeren i særlig grad bør vide om vores kommunes udfordringer og ønsker”, fortæller Michael Ziegler.

”Det første punkt var ”støj”. For støj er en stor gene for de borgere, der er berørt. Vi mener, at en overdækning af motorveje kan medføre en kæmpe og positiv forskel for borgerne.

Vi var den første kommune, der fik lavet en egentlig undersøgelse af mulighederne for en overdækning, så nu er tiden kommet til, at staten bør udarbejde et demonstrations-projekt, så vi kan lære og komme videre. Det er for dyrt til at en kommune selv kan finansiere et sådant projekt, men hvis demonstrations-projektet kommer til at finde sted i vores kommune, står vi klar med et stort beløb til at med medfinansiere”, siger Michael Ziegler.

”I den forbindelse er vi glade for, at der snart kommer 9 meter høje støjskærme i den østlige del af kommunen. Omvendt er vi ikke tilfredse med, at der visse steder – som for eksempel Fløng/Hedehusene kun er opsat 4 meter høje støj-skærme. De 4 meter giver ikke ret meget støjdæmpning, så vi vil ikke være tilfredse med, at støjdæmpningen her betragtes som færdig.”

Borgmesteren benyttede også anledningen til over for Transportministeren at pege på to vigtige transportmuligheder i kommunen, nemlig tog og BRT (der står for ”Bus rapid transit”).

”Vores andet punkt var togdriften. Vi er glade for den øgede betjening på Hedehusene Station, som er med i den kommende køreplan. Men – vi er ikke tilfredse med den forringede betjening mod vest fra Høje-Taastrup Station. Det er jo ikke alle, der skal til Esbjerg. Man bør for eksempel kunne køre til Aarhus uden skift.

Regelmæssige og pålidelige muligheder for offentlig transport – og her er togene jo afgørende – betyder meget for borgerne i en kommune og det erhvervsliv, vi alle lever af. Vi har masser af virksomheder i Høje-Taastrup Kommune, og deres medarbejdere bør have tilpas mulighed for at kunne pendle til og fra … også fra vest”, påpeger Michael Ziegler.

”Og det tredje punkt handlede om det kommende BRT, der betyder, at særlige busser kan køre en betydelig strækning af deres rute på dedikerede busbaner. På den måde er busserne et vigtigt redskab for at undgå trængselsproblemer på vejene. Og mindske behovet for privatbilisme og dermed medvirke til, at Høje-Taastrup bliver en endnu grønnere kommune.

BRT giver mange muligheder og vi accepterer den kommunale medfinansiering. Men vores andel skal holdes udenfor anlægsrammen og bør kunne lånefinansieres. Ellers bliver BRT ikke til noget. Og det fik jeg fortalt Transportministeren”, fortæller Michael Ziegler.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje