Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Nyheder og aktuelt Opsigtsvækkende plan for nye boliger i det tidligere rådhus i Høje Taastrup

Opsigtsvækkende plan for nye boliger i det tidligere rådhus i Høje Taastrup

Tirsdag den 4. juni er der et overraskende punkt på dagsordenen, når Plan- og Miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune holder møde. Udvalget skal godkende, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan for den grund, hvor det tidligere rådhus ligger. Og det med henblik på at bevare bygningerne som boliger – og dermed ikke at nedrive det tidligere rådhus som ellers planlagt. Det største omdannelsesprojekt af sin art i Danmark.

I 2023 overtog Ikano Bolig det gamle rådhus i Høje Taastrup for at udvikle helt nye boliger. Sidan da har Ikano Bolig sammen med arkitekt og totalrådgiver Lendager Arkitekter udarbejdet et skitseprojekt, der bevarer og udbygger det gamle rådhus. På den baggrund har Ikano Bolig og Høje-Taastrup Kommune nu aftalt, at man i fællesskab ønsker at afprøve muligheden for at skabe et nyt boligområde med udgangspunkt i de kvaliteter, det tidligere rådhus og området omkring har. Visionen er at skabe en attraktiv bydel med optimale muligheder for en sund og mere bæredygtig livsstil og inkluderende fællesskaber.

Nye løsninger

Det er klimakrisen og et voksende fokus på bæredygtighed i bygge- og ejendomsbranchen, der har fået Ikano Bolig til at se på nye løsninger. Transformation af bygninger er ét af de væsentligste parametre til nedbringelse af byggeriets klimapåvirkning.

- Vi er en værdidrevet virksomhed. Og vi er meget beviste om, at handling nu og her er centralt for at kunne bidrage til den grønne omstilling og dermed forbedre de kommende generationers fremtid og muligheder, siger René Brandt, administrerende direktør, Ikano Bolig.

Han forklarer, at der siden købet af rådhusgrunden for få år siden er kommet øgede krav til ESG- rapportering fra både EU og fra Ikano Group, ligesom Ikano Bolig har fået en bæredygtighedschef, hvilket har øget bevidstheden om, hvad man kan og bør gøre. Og derfor ønsker man nu at sætte gang i det største omdannelsesprojekt af sin art i Danmark.

- Nu ønsker vi at prøve noget, som vi ikke har erfaring med. Vi gør det, fordi vi ved, det er det rigtige, og fordi det er sund fornuft ikke at nedrive det tidligere rådhus. Og så oplever vi, at Høje-Taastrup som samarbejdspartner er meget imødekommende og ambitiøse, når det gælder den grønne omstilling, siger René Brandt.

Modigt og grønt

Det er arkitekt- og rådgivningsfirmaet Lendager Arkitekter, der er involveret i de nye planer for det gamle rådhus og rådhusgrunden. Det er målet at transformere rådhuset fra 1980 på ca. 17.000 m2 til ca. 200 attraktive boliger samt at bevare mange af de store træer, der er på grunden.

Ved at genbruge den eksisterende bygning forventer man at kunne opnå en væsentlig lavere klimapåvirkning og et tilsvarende mindre ressourceforbrug. Ifølge skitseprojektet vil der blive tilføjet en ekstra etage på dele af taget på rådhuset, og samtidigt vil der blive bygget ca. 130 nye rækkehuse – ligeledes med fokus på lavere klimapåvirkning. Der vil også blive etableret en ny dagligvarebutik på ca. 1.500 m2 på grunden.

- Vi mener, at de eksisterende bygninger og træer har så meget oplevelsesmæssig kvalitet og karakter, som vi ønsker at bevare fremfor at starte forfra. Ikano Bolig er modige, og vi er glade for denne mulighed for samarbejde på tværs af branchen for at rykke på den grønne dagsorden, siger Anders Lendager, Creative Director i Lendager.

Det kunne ikke betale sig for os at renovere det gamle rådhus, hverken økonomisk eller energimæssigt. (...) Jeg og byrådet er naturligvis begejstrede for, at Ikano Bolig har planer om at bruge vores gamle rådhus og grunden til at få erfaring med at omdanne og genbruge udtjente kontor- og erhvervsbygninger til lyse og moderne boliger.

Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune

Overraskende positivt

For Høje-Taastrup Kommune er det en glædelig overraskelse, at Ikano Bolig har ændret perspektiv på det tidligere rådhus og grunden. Under et lukket punkt på det seneste byrådsmøde fik medlemmerne præsenteret skitseprojektet, og der var umiddelbar bred opbakning til at se nærmere på mulighederne for at genbruge bygningen. Dels er der en stor miljøgevinst, dels er der blandt andet lagt op til at bevare størstedelen af linde-alléen langs Øtoftegårdsvej.

- Det gamle rådhus kunne ikke længere bruges som et moderne rådhus for borgerne og for medarbejderne. Og det kunne ikke betale sig for os at renovere det gamle rådhus, hverken økonomisk eller energimæssigt. Intet har ændret det regnestykke. Så vi fortryder på ingen måde, at vi solgte og byggede nyt, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

- Men jeg og byrådet er naturligvis begejstrede for, at Ikano Bolig har planer om at bruge vores gamle rådhus og grunden til at få erfaring med at omdanne og genbruge udtjente kontor- og erhvervsbygninger til lyse og moderne boliger i et område, der i forvejen er veletableret med grønne omgivelser. Jeg er sikker på, at Ikano Bolig i første omgang ville tjene flere penge, hvis de fulgte den oprindelige plan og rev ned for at bygge nyt. Så stor anerkendelse herfra, siger Michael Ziegler.

I forventning om, at Plan- og Miljøudvalget vil godkende igangsættelsen af arbejdet med en ny lokalplan, der sidenhen skal i høring m.m., er der indkaldt til et borgermøde allerede tirsdag den 4. juni kl. 19.30 i det tidligere rådhus, Bygaden 2. Her vil politikere og embedsfolk fra Høje-Taastrup Kommune samt repræsentanter fra Ikano Bolig fortælle om planerne og besvare spørgsmål. 

Her kan du tilmelde dig borgermødet om rådhusgrunden.

Se dagsordenen for Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2024. 
Principbeslutning om ny lokalplan for rådhusgrunden er punkt 9.

Fakta:

  • Rådhusgrunden er ca. 100.000 m2, og der bliver både ejer- og udlejningsboliger.
  • Ved transformation af det ca. 17.000 m2 store rådhus etableres ca. 200, 2 - 5 værelsers lejligheder, fra ca. 50 - 120 m2.
  • Herudover bygges ca. 130, 2 - 5 værelsers rækkehuse, med fokus på lavere klimapåvirkning, i et og to plan, fra ca. 80 - 115 m2.
  • Den tidligere varmecentral placeret centralt på grunden omdannes til et bydelshus på ca. 200 m2 for hele bydelen.
  • Endeligt etableres der en ny dagligvarebutik på 1.500 m2, på hjørnet af Roskildevej og Halland Boulevard.

Billede/Visualisering:
Efter transformation af Rådhuset, facade mod Bygaden.
(Visualisering fra Lendager Arkitekter)

Rådhusgrunden, som det er nu.
(Foto: Zupply.site)

Rådhusgrunden, visionsbillede.
(Visualisering fra Lendager Arkitekter)

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje