Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Nyheder og aktuelt Otte uddannelses- og virksomhedspartnere med i ny samarbejdsaftale om Campus-partnerskab i Høje Taastrup

Otte uddannelses- og virksomhedspartnere med i ny samarbejdsaftale om Campus-partnerskab i Høje Taastrup

Med indgåelsen af den nye samarbejdsaftale fortsætter arbejdet med at udvikle et unge- og campusmiljø i Gadehavekvarteret i Høje-Taastrup Kommune.

Otte personer, der repræsenterer partnerskabet, er samlet.

Otte partnere har indgået aftale om Campus-partnerskab i Høje Taastrup. Fra venstre: Søren Elnebo Lau, direktør FGU-Skolen Øst, Tue Christian Sanderhage, direktør Vestegnen HF & VUC, Michael Ziegler, borgmester HTK, Bjarke Oxlund, dekan Roskilde Universitet, Ida Diemar, rektor Høje-Taastrup Gymnasium, Jesper Østrup, direktør Roskilde Tekniske Skole, Henrik Vinther Odgaard, vicedirektør Københavns Professionshøjskole, Jeppe Rosengård Poulsen, direktør SOSU H. (Foto: Roskilde Tekniske Skole).

Med indgåelsen af den nye samarbejdsaftale fortsætter arbejdet med at udvikle et unge- og campusmiljø i Gadehavekvarteret i Høje-Taastrup Kommune. Uddannelses- og virksomhedspartnerne har allerede været i gang i to år med en række prøvehandlinger, hvor grundskoler og erhvervsskoler har udviklet praksisnære undervisningsforløb sammen. Partnerne – heraf to helt nye - tager nu to år mere for i fællesskab at realisere ambitionerne om campus med erhvervsuddannelser og andre uddannelsestilbud.    

Vigtigt samarbejde skaber konkrete resultater

- Det vigtige samarbejde med uddannelses- og virksomhedspartnere i Campus-partnerskabet har allerede skabt gode resultater, og jeg er glad for, at vi med den nye aftale fortsætter arbejdet med at etablere campus i Gadehavekvarteret, lød det fra borgmester Michael Ziegler, da han tirsdag den 2. april underskrev den nye samarbejdsaftale på Roskilde Tekniske Skole, som er en af partnerne.

Michael Ziegler henviste hermed bl.a. til, at Ole Rømer-Skolen i to år har gennemført læringsforløbet ”Klimahåndværker” med Roskilde Tekniske Skole, og Mølleholmskolen har gennemført forløbet ”Velfærdsmedarbejder” med SOSU H.

Desuden pegede han på den velbesøgte Uddannelsesaften, som Høje-Taastrup Kommune har gennemført i samarbejde med en lang række uddannelsesinstitutioner og virksomheder og med Høje-Taastrup Gymnasium som vært: Over 700 unge og deres forældre er to år i træk kommet til Uddannelsesaften for at blive klar til valg af ungdomsuddannelse.

- Vores ambition er også, at partnerskabet udvikler tilbud om erhvervsuddannelser placeret lokalt. Første skridt er pædagogisk assistent-uddannelsen, som vi håber kan blive etableret i år eller næste år. Men vi ønsker også at kunne tilbyde tekniske erhvervsuddannelser og merkantile erhvervsuddannelser. Derfor er dette partnerskab vigtigt, fortsatte Michael Ziegler.

I den forbindelse glædede han sig over, at der er sket en markant stigning i søgningen til erhvervsuddannelser, da de unge søgte ind på ungdomsuddannelserne primo marts i år: I 2023 søgte 16,1 % af de unge fra skoler beliggende i Høje-Taastrup Kommune ind på en erhvervsuddannelse – i 2024 er det steget til 23,7 % af de unge.

Virksomheder involveres i uddannelser

Med den nye aftale kommer Campus-partnerne til at styrke samarbejdet med virksomhederne i Høje-Taastrup. I kommunen er der løbende samarbejde med over 100 virksomheder på unge- og uddannelsesområdet, og der er ekstraordinært tæt samarbejde med ca. 30 virksomheder i Erhvervsmentor-korpset.

Partnerne ønsker at styrke samarbejdet både i forhold til at involvere virksomhederne i at etablere lokalt placerede uddannelser og i projektbaserede læringsforløb på skolerne. Begge initiativer giver samtidig virksomhederne mulighed for at møde fremtidens arbejdskraft.

Campus-partnerne skal også indgå i udarbejdelsen af en “Vidensby-strategi”, som stiller skarpt på hele Gadehavekvarteret. Målet er, at campus bliver et centralt omdrejningspunkt for bydelen både indenfor og udenfor skoletid.

De vigtige virksomheds- og uddannelsespartnere

Roskilde Universitet, Københavns Professionshøjskole, SOSU H, Roskilde Tekniske Skole, Høje-Taastrup Gymnasium og FGU Skolen Øst har i to år været med i Campus-partnerskabet. Med den nye aftale er Vestegnen HF & VUC og Teknologisk Institut også kommet med i Campus-partnerskabet. Aftalen løber frem til december 2025.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje