Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Nyheder og aktuelt Skoleelever værdsætter virksomhedsbesøg, medbestemmelse og kreative processer

Skoleelever værdsætter virksomhedsbesøg, medbestemmelse og kreative processer

En elevfestival satte fokus på elev-erfaringer med projektarbejde i skolerne. Den viser, at eleverne bl.a. værdsætter virksomhedsbesøg, medbestemmelse og de undersøgende og skabende processer, når Høje-Taastrup Kommunes skoler arbejder med projektbaseret læring.

Flere besøg på fx virksomheder og institutioner. Eget valg af problemstilling til projektarbejde. Og at arbejde med at producere egne løsninger og produkter.

De tre ting var nogle af topscorerne, da elever fra flere af kommunens skoler i sidste uge delte deres erfaringer med projektbaserede læringsforløb på en stor elevfestival i Taastrup Kulturcenter.

Gruppevis præsenterede eleverne deres egne projektforløb for andre elever, lærere og andre fagfolk. Bagefter besvarede de spørgsmål - fx om hvad de havde fundet særligt interessant og lærerigt, og hvad de gerne ville gøre anderledes en anden gang.

Velfærdsopgaver og ny teknologi

8. årgang på Borgerskolen havde i et projektforløb på tværs af flere fag sat fokus på samfundets velfærdsopgaver og ny teknologi. Undervejs besøgte eleverne uddannelsesstedet SOSU H, som bl.a. uddanner social- og sundhedshjælpere. De besøgte også kommunens botilbud Taxhuset, hvor beboerne har omfattende og varige funktionsnedsættelser som følge af ulykker, blodpropper m.m. Og det gjorde stort indtryk:

- Jeg er blevet mere taknemmelig for mit eget liv. Det gør indtryk, at det også er unge mennesker som mig, som kan blive ramt. Man kan fx køre galt med sin cykel og få et helt anderledes liv, fortalte Nilda om besøget.

8. årgang havde stillet sig selv opgaven: ”Hvordan kan vi som programmører bruge AI/robotteknologi til at øge livskvaliteten hos borgerne i Taxhuset?”. Nilda og hendes gruppe præsenterede på elevfestivalen deres bud på en drikkeautomat med forskellige drikkevarer, som automatisk tilsætter den individuelle dosis af et fortykningsmiddel, som en del borgere med nedsat synkefunktion kan have brug for.

Også turen til SOSU H var interessant, og Nilda og hendes projektgruppe var helt enige om, at de meget gerne vil have flere virksomheds- og institutionsbesøg i forbindelse med projektforløbene.

Samme toner lød fra flere af de andre grupper - nogle havde fx besøgt Dansk Retursystem i Høje Taastrup i forbindelse med projektforløb om bæredygtighed og genbrug, andre havde været på strandtur for at samle og undersøge typer af plastaffald og betydningen for vandkvaliteten.

Elevråd med til planlægning

Repræsentanter fra elevrådene på skolerne havde været med til at planlægge elevfestivalen. Elevrådsmedlemmerne havde lagt vægt på, at dagen også skulle give eleverne lejlighed til at lære hinanden at kende på tværs af skolerne gennem forskellige indslag i løbet af dagen.

Elevrådsmedlemmerne havde også været med til at arrangere indslaget ”Nanna og Monopolet”, hvor elevrepræsentanter fra kommunen og fra foreningen Danske Skoleelever sammen med bl.a. kommunens skolechef Lise Ammitzbøll, skoleleder på Ole Rømer-Skolen Lene Folting og skolebestyrelsesformand Jens Rye Jensen drøftede en række dilemmaer fra skolernes hverdag.

Samtidig med elevfestivalen kørte et ”voksenspor” med erfaringsudveksling og faglige oplæg for lærere og andre fagfolk – herunder bl.a. en drøftelse af, hvordan man kan arbejde med elevernes medbestemmelse i læringsforløbene.

Markedsdag om fritidstilbud

Nogle af de præsenterede projekter er afsluttet nu. Men Borgerskolen holder stor markedsdag for forældre og andre gæster den 19. juni. Her præsenterer alle klasser deres bud på aktiviteter, som styrker børns mulighed for hvile, leg, kultur og kunst. Borgerskolen har nemlig som UNICEF Børnerettighedsskole i dette skoleår fokus på børns ret til fritid. Også lokale foreninger er inviteret med for at gøre børn, unge og forældre opmærksomme på kommunens mange fritidstilbud.


Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje