Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Budget og regnskab Budget 2021-24

Budget 2021-24

Her kan du se det vedtagne budget for 2021-24

Budgettet udtrykker kommunens samlede afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder.

Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende år. I budgettets generelle bemærkninger kan du få et overblik over det samlede budget og de forudsætninger, der lå til grund for det. Det er også muligt at læse budgetdokumenterne på de enkelte politikområder.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages i oktober måned. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober. Budget 2021-2024 blev vedtaget af et enigt Byråd den 8. oktober 2020. Alle Byrådets partier er en del af budgetforliget.

Budget 2021-2024

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2021 afsat 3,7 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 2,8 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2021 afsat i alt 329 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat 73 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån.

Indtægter

Kommunen har indtægter for 4 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

 • Kommunale skatter 2,6 mia. kr.
 • Tilskud og udligning mv. 1,4 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for ejendomsskatter og indkomstskatter.

Høring om budget 2021-24

Her kan du se budgetforliget samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2021-24.

Et prioriteringskatalog med detaljerede beskrivelser af effektiviseringerne, besparelserne og merindtægter findes under menupunktet "Høring af budget 2021-24".

Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2021-24


Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular.

Her ser du 1. budgetforslag, som blev behandlet på byrådsmødet den 3. september 2020, og her er en oversigt over alle prioriteringsforslag i høring.

I oversigten er hver overskrift et aktivt link til et skema med en detaljeret beskrivelse af forslaget. Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet.

Her kan du få en udskriftsvenlig PDF-fil med alle skemaerne med detaljerede beskrivelser af de prioriteringsforslag, som er sendt i høring.

 

Her ses de indkomne høringssvar til budget 2021-24 efterhånden, som de indkommer.

Her kan du se sagsfremstillingen til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget, samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2021-24.

Dagsordenpunktet indeholder, ud over sagsfremstillingen, følgende dokumenter:

 • Resultatopgørelse budget 2021-2024
 • Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2021-2024
 • Anlægsplan 2021-2031
 • Anlægsoversigt BF2021-2024
 • Takstkatalog 2021 (foreløbigt)
 • Ændringer i direktionens budgetforslag 2021-2024
 • Referat fra budgetseminar

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje