Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Budget og regnskab Budget 2024-27

Budget 2024-27

Her kan du se det vedtagne budget for 2024-27

Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder. Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende fire år.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages senest den 15. oktober. Budget 2024-2027 blev vedtaget af alle partier i Byrådet den 12. oktober 2023.

Budget 2024-2027

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2024 afsat 4,4 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 3,3 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2024 afsat i alt godt 214 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat ca. 60 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån.

Indtægter

Kommunen har indtægter for 4,7 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter og tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

  • Kommunale skatter 3,3 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 1,4 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for indkomstskatter og ejendomsskatter.

Budget og oversigter - budget 2024-27

Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2024-2027.

Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular. OBS! Høringsfristen udløb pr. 3. oktober 2023 og linket er derfor ikke længere aktivt.

Her ser du 1. budgetforslag, som blev behandlet på byrådsmødet den 14. september 2023,  og her er en oversigt over alle prioriteringsforslag i høring.

Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet. Længere nede på denne side under punktet "Prioriteringsforslag i høring", er alle prioriteringsforslagene listet op, så de kan åbnes og printes enkeltvist.

Her kan du få en udskriftsvenlig PDF-fil med alle skemaerne med detaljerede beskrivelser af de prioriteringsforslag, som er sendt i høring.

Her kan du åbne prioriteringsforslag i høring enkeltvist.

Forslag, der er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring

SU01 Flere udsatte borgere i beskæftigelse

SU02 Styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet

SU03 22 billige boliger på Rugvænge

SU04 Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud mv

SU05 Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne

ISU01 Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene

ÆSU01 Bedre madservice til beboerne på Birkehøj

ÆSU02A Mere effektiv madproduktion og mindre madspild

ÆSU05 Øget genanvendelse af hjælpemidler

AMU01 Flere i arbejde - fokuseret rekruttering

ØU01 Mere fleksibel bygningsvedligeholdelse med egne malere

ØU04 Udbud og øget brug af E-handel

Forslag, der ikke er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring

ISU03 Mere fleksibel anvendelse af interne specialundervisningstilbud

ISU04 Optimering af supportfunktioner – Linie 10 og Ungdomsskolen

ISU06 Reduceret tilskud til pasning af eget barn

FKU01 Effektivisering af de selvejende Idrætsanlæg

FKU02 Tilpasning til faldende efterspørgsel på aftenskoleundervisning

ÆSU02B Kølemad til beboere på Henriksdal plejehem om søndagen

ÆSU03 Rengøring med robotstøvsugere i hjemmeplejen

ÆSU04 Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen

ØU02 Administrativ effektivisering gennem robotteknologi

ØU03 Brug af voicebot i Borgerservice

ØU05 Effektiviseringskrav til beredskabet

TU01 Ændring i byens udtryk

TU02 Udlægning af mindre asfaltslidlag i en periode

PMU01 Reduktion af budget til undersøgelser og tilsyn med virksomheder

SU06 Ændret serviceniveau for specialiserede behandlingstilbud til borgere med særlige behov

ISU08 Pulje til små skoler reduceres og bruges kun til Reerslev Skole

FKU04 Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører

ØU09A Administrativ besparelse som følge af årets økonomiaftale

ISU12 Kun 1 årlig betalingsfri måned for klub

FKU05A Højere billetpriser i svømmehallerne

ØU10 Indførelse af fast gebyr på erhvervsbyggesager

Fremgår af Byrådets 1. behandling, og kan findes på linket længere oppe på denne side.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje