Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Stil spørgsmål til Byrådet

Stil spørgsmål til Byrådet

Du kan stille spørgsmål ved de ordinære møder i Byrådet. Vær opmærksom på, at der er særlige regler for spørgetid.

Regler for spørgetid

Der kan stilles spørgsmål ved hvert ordinært møde i Byrådet. Her er der afsat tid til spørgsmål, og spørgetiden starter kl. 18.00. Der kan stilles spørgsmål i højst en halv time før det første punkt på dagsordenen.

Møder om budgettet for det kommende år betragtes ikke som et ordinært møde.

Alle med bopæl i Høje-Taastrup Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet.

Byrådet. Hvis spørgsmålet stilles til Byrådet, afgør Borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Skriftlige spørgsmål skal fremsendes til Byrådet senest kl. 12.00 på ugedagen før det møde, hvor spørgsmålet ønskes besvaret.

Mundtlige spørgsmål skal altid anmeldes på en liste før mødet. Listen ligger uden for Byrådssalen.

Du skal selv være til stede på Byrådsmødet og fremlægge dit spørgsmål – også selvom spørgsmålet er stillet skriftligt.

Spørgsmål skal være korte og normalt kunne fremlægges inden for 1 minut.

Skriftlige spørgsmål til Byrådet skal dreje sig om kommunale forhold og have almen interesse for kommunens borgere.

Mundtlige spørgsmål skal dreje sig om sager, der er på Byrådets dagsorden på det pågældende møde.

Der kan ikke stilles spørgsmål om den kommunale administration.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen, kan afvises af borgmesteren på Byrådets vegne. Det samme gælder spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand eller røber privatlivet tilhørende forhold eller andre anliggender, som ikke kan offentliggøres.

Hvis der stilles et spørgsmål, som allerede tidligere har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste 6 måneder, kan disse afvises af borgmesteren på vegne af Byrådet.

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest kl. 12.00 på ugedagen før det Byrådsmøde, hvor spørgsmålet ønskes besvaret. Spørgsmål sendes til Byrådscentret, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup eller på mail byraadscenter@htk.dk.

Den person, som har fremsendt et skriftligt spørgsmål, skal på Byrådsmødet selv fremlægge spørgsmålet.

Spørgsmål skal være korte og normalt kunne fremlægges inden for 1 minut.

Skriftlige spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold og skal have almen interesse for kommunens borgere. Der kan ikke stilles spørgsmål om den kommunale administration.

Bemærk, at alle Byrådsmøder optages på TV og sendes direkte på kommunens hjemmeside samtidig med Byrådsmødet. Efterfølgende lægges møderne i arkiv på kommunens hjemmeside.

Mundtlige spørgsmål kan stilles direkte på Byrådsmødet, men skal inden mødet anmeldes på en liste, som ligger ved Byrådssalen.

Mundtlige spørgsmål skal være korte og kunne fremlægges på 1 minut.

Mundtlige spørgsmål skal dreje sig om sager, der er på Byrådets dagsorden på det pågældende møde.

Der kan ikke stilles spørgsmål om den kommunale administration.

Bemærk, at alle Byrådsmøder optages på TV og sendes direkte på kommunens hjemmeside samtidig med Byrådsmødet. Efterfølgende lægges møderne i arkiv på kommunens hjemmeside.

Dette spørgetidsreglement er vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 22. april 2014.

Center for Byråd- og Administration

Telefon: 43 58 10 00  |  e-mail: byraadscenter@htk.dk  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje