Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Vederlag til byrådet

Vederlag til byrådet

Byrådsmedlemmer modtager faste vederlag for deres arbejde i byrådet.

Byrådsmedlemmer  modtager faste vederlag for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem. Dette sker i henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov.

Vederlaget ydes for:

 • deltagelse i Byrådets og de stående udvalgs møder
 • deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet, medmindre der på andet grundlag ydes særskilt vederlæggelse
 • deltagelse i kurser og seminarier

Borgmester: 1.109.083 kr.

Viceborgmester: 110.908 kr.

Formand for Teknisk Udvalg: 221.816 kr. - Næstformand 44.363 kr.

Formand for Plan- og Miljøudvalget: 221.816 kr. - Næstformand 44.363 kr.

Formand for Socialudvalget: 221.816 kr. - Næstformand 44.363 kr.

Formand for Institutions- og Skoleudvalget 221.816 kr. - Næstformand 44.363 kr.

Formand for Fritids- og Kulturudvalget: 221.816 kr. - Næstformand 44.363 kr.

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget: 221.816 kr. - Næstformand 44.363 kr.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget: 221.816 kr. - Næstformand 44.363 kr.

Formand for Det særlige børne- og unge udvalg: 133.089 kr. - Næstformand 55.454 

Byrådsmedlemmer - fast vederlag: 100.657 kr.

Byrådsmedlemmer - fast vederlag pr. udvalg: 28.343 kr.

Byrådsmedlemmer - særligt tillægsvederlag (børn u. 10 år): 15.574 kr.

I henhold til Styrelsesloven skal der inden udgangen af 1. kvartal offentliggøres oplysninger om særskilte vederlag for det seneste år. 

Nedenstående vederlag gælder for 2023. 

Michael Ziegler (C)

 • Medlemskab af KL’s bestyrelse, formandskab og formand for Løn- og Personaleudvalg - 358.875 kr.

 • Medlem af Kommunernes Lønningsnævn - 44.691 kr.
 • Medlem af Regionernes lønnings- og takstnævn - 33.199 kr.
 • Medlem af byudviklingsforum og repræsentantskab, Realdania - 70.000 kr.
 • Medlem af bestyrelsen i Gate 21 - 10.000 kr. 

Turan Akubulut

 • Medlem af bestyrelsen i HTK Forsyning A/S , HTK Kloak A/S, HTK Vand A/S - 27.784 kr.

Henrik Torning

 • Medlem af bestyrelsen i Høje Taastrup Fjernvarme - 26.094 kr.
 • Formand for HTK Forsyning A/S - 55.180 kr.

Thomas Bak

 • Medlem af bestyrelsen i HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 27.784 kr.

Toke Elling

 • Medlem af bestyrelsen i Biofos - 11.782 kr.
 • Medlem af bestyrelsen i I/S Vestforbrændingen - 25.231 kr.

Lars Prier (O)

 • Medlem af bestyrelsen i HTK Forsyning - 27.784 kr. 

Peter Faarbæk

 • Medlem af bestyrelsen i HTK Forsyning A/S - 27.784 kr.

Hugo Hammel

 • Medlem af bestyrelsen i Høje Taastrup Fjernvarme – 30.836 kr.

Esat Senturk

 •      Medlem af bestyrelsen i HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S, HTK Vand A/S – 27.784 kr.

Center for Byråd- og Administration

Telefon: 43 58 10 00  |  e-mail: byraadscenter@htk.dk  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje