Kontakt os

Økonomi- og digitaliseringscenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 10 00

e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Høje-Taastrup Kommune en befolkningsprognose, der indgår i forudsætningerne for kommunens budget- og planlægningsarbejde.

Prognosen tager udgangspunkt i befolkningstallet pr. 01-01-2020 samt Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprogram.

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune er stigende og forventes at stige fra 50.759 den 01-01-2020 til 62.170 den 01-01-2032, i alt en befolkningstilvækst på 11.411 borger gennem hele prognoseperioden.

Høje-Taastrup Kommunes befolkning forventes i 2032 at bestå af flere borgere i stort set alle alderskategorier – med undtagelse af antallet af unge i alderen 17-24 år.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at den ældre befolkning over 80 år i 2032 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning. Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen i 2032, mens andelen af børn og unge forventes at falde.

Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig over tid, hvilket betyder, at usikkerheden i prognosen vokser, jo længere vi kigger ud i prognoseperioden.

Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprogram indgår som forudsætning for befolkningsprognosen. Boligbyggeprogrammet angiver antallet af nye boliger fordelt på opførelsestidspunkt, områder og boligtyper. Omfang og placering (i tid og rum) af nye boliger har stor betydning for befolkningsudviklingen.

Læs befolkningsprognose 2020-32