Integration

Høje-Taastrup Kommune vil sikre lige muligheder for alle borgere og sammenhold på tværs af kommunens befolkning og boligområder. 

Mangfoldighed er et kendetegn og en styrke for kommunen på tværs af alder, baggrund, etnicitet m.v. Her kan du læse mere om, hvordan der arbejdes med integration i Høje-Taastrup Kommune:

Integrationspolitik

Integrations beskriver de områder, der skal arbejdes med på integrationsområdet. En ny politik er i øjeblikket i proces og vil blive offentliggjort snarest.

Integrationsrådet

Høje-Taastrup Kommune har et Integrationsråd, der rådgiver Byrådet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration - herunder særligt udvikling og implementering af Integrationspolitikken.

Læs mere om Integrationsrådets arbejde

Integrationspulje

Høje-Taastrup Kommune afsætter hvert år en pulje til projekter, der sætter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde på integrationsområdet. Frivillige foreninger, kommunale og selvejende institutioner, boligorganisationer og private personer kan søge om støtte til integrationsprojekter.

Læs mere om integrationspuljen

Projekter

Luk alle
Udfold alle