Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen By- og boligudvikling Integration

Integration

Høje-Taastrup Kommune vil sikre lige muligheder for alle borgere og sammenhold på tværs af kommunens befolkning og boligområder.

Mangfoldighed er et kendetegn og en styrke for kommunen på tværs af alder, baggrund, etnicitet m.v. Her kan du læse mere om, hvordan der arbejdes med integration i Høje-Taastrup Kommune:

Integrationspolitik

Integrations beskriver de områder, der skal arbejdes med på integrationsområdet. En ny politik er i øjeblikket i proces og vil blive offentliggjort snarest.

Integrationsrådet

Høje-Taastrup Kommune har et Integrationsråd, der rådgiver Byrådet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration - herunder særligt udvikling og implementering af Integrationspolitikken.

Læs mere om Integrationsrådets arbejde

Integrationspulje

Høje-Taastrup Kommune afsætter hvert år en pulje til projekter, der sætter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde på integrationsområdet. Frivillige foreninger, kommunale og selvejende institutioner, boligorganisationer og private personer kan søge om støtte til integrationsprojekter.

Læs mere om integrationspuljen

Projekter

Projektet ”Dig, mig og fritid” er et samarbejdsprojekt mellem Høje-Taastrup kommune og Fonden for Socialt Ansvar og er støttet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Projektet løber fra august 2019 til december 2020 og har som formål at imødekomme den udfordring, der eksisterer med negativ social kontrol i kommunen.

Baggrund

Negativ social kontrol kan være vanskelig at få øje på. De involverede, børn som voksne, ved tit ikke, at de er udsat for social kontrol eller udfører det selv, eller tør ikke fortælle om det.

Eksempler på negativ social kontrol er f.eks. at piger i pubertetsalderen ikke længere må deltage i aktiviteter, hvor der er en ”risiko” for at møde drenge, og der er mere fokus på deres påklædning

Drenge kan omvendt finde sig i en situation, hvor de skal overtage den sociale kontrol – af hele familien, når faren f.eks. er på arbejde eller væk.

Formålet med projektet er at tage forskellige udfordring op i arbejdet med familierne – mødre, fædre og bedsteforældre.

Projektets aktiviteter

For at imødekomme den udfordring, der eksisterer med social kontrol i de udsatte boligområder i Høje-Taastrup, er der planlagt fire aktivitetstyper i projektet:

  1. Projektet rekrutterer et hold kvinder, bosat i kommunen. De frivillige mødre kommer i 2020 igennem bydelsmødre uddannelsen, hvor de får bedre indblik i sin egen og andre kvinders rolle i samfundet og familien og med afsæt i egne oplevelser og livsdilemmaer lærer at bruge dialogiske metoder til at skabe positiv forandring i andre kvinders liv.
  2. Projektet rekrutterer et hold af mænd, bosat i kommunen. De frivillige mænd deltager i 2020 i babas læringsløb, hvor de får et bedre indblik i ungdomslivet i Danmark og får styrket deres positive deltagelse i deres børns liv.
  3. Projektet afholder oplæg i kommunens daginstitutioner, på skoler, i fritids- og ungdomsklubber om emner relateret til negativ social kontrol.
  4. Projektet afholder et stormøde om negativ social kontrol for forældre i kommunen.

Vil du vide mere om projektet, så kontakt Rikke Skovfoged, mail rikkes@htk.dk, telefon 20 52 90 59.

By- og miljøcenter

Kontakt: Integrationskonsulent Rikke Skovfoged  |  Mobil: 20 52 90 59  |  e-mail: Rikkes@htk.dk 

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje