Spørgsmålstegn

Kontakt os

Driftsbyen

Telefon: 43 59 11 00

Se åbningstider

e-mail: driftsby@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Lervangen 35D, 2630 Taastrup

 

18 visionsplaner for bynatur

18 visionsplaner for mere og bedre bynatur og biodiversitet - til gavn for naturen og til glæde for borgerne.

18 Visionsplaner for bynatur

Alle husstande i kommunen skal indenfor en afstand af maksimum 1 km, have adgang til og indflydelse på deres bynatur. Derfor har Byrådet udpeget 18 områder, som der i 2021 og 2022 er lavet visionsplaner for.

De 18 områder er:

Baldersbrønde, Skydebaneskoven, Egeskoven Friluftspark, Kilen, Sengeløse Grusgrav, Engvadgårdsparken, Forten, Selsmosen, Kvartersparken Gadehave, Vandværksparken, Brandvænget, Hakkemosen, Bohusparken, Holmehaven, Thorsbroparken, Agersøparken, Røjlegrøften Naturpark og Fløngskoven.

18 visionsplaner på kort 

Du kan læse mere om den enkelte visionsplan, længere nede på siden. Ud for hver visionsplan er skrevet hvornår planen bliver realiseret f.eks. "(2022)".

Kommunens ansatte, borgere, politiker, foreningslivet m.fl. har sammen besøgt alle 18 områder på ”Tour De Natur” med henblik på at planlægge områderne på lang sigt. Her har der været fokus på både naturindholdet, kulturen, og de sociale værdier.

Du kan læse visionsplanerne her

 

Se her, hvordan alle visionsplanerne er forbundet via Martonringen, Kløverstierne og Naturringene. 

Baldersbrønde (2022)

Luk alle
Udfold alle

Skydebaneskoven (2022)

Luk alle
Udfold alle

Egeskoven Friluftspark (2022)

Luk alle
Udfold alle

Kilen (2023)

Luk alle
Udfold alle

Sengeløse Grusgrav (2023)

Luk alle
Udfold alle

Engvadgårdsparken (2023)

Luk alle
Udfold alle

Forten (2023)

Luk alle
Udfold alle

Selmosen (2024)

Luk alle
Udfold alle

Kvartersparken Gadehave (2024)

Luk alle
Udfold alle

Vandværksparken (2024)

Luk alle
Udfold alle

Brandvænget (2024)

Luk alle
Udfold alle

Hakkemosen (2025)

Luk alle
Udfold alle

Bohusparken (2025)

Luk alle
Udfold alle

Holmehaven (2025)

Luk alle
Udfold alle

Thorsbroparken (2025)

Luk alle
Udfold alle

Agersøparken (2026)

Luk alle
Udfold alle

Røjlegrøften Naturpark (2026)

Luk alle
Udfold alle

Fløngskoven 2026

Luk alle
Udfold alle

Se videoen

Vi har lavet 18 visionsplaner sammen med borgere og interessenter. Videoen her fortæller lidt om forløbet for et af de 18 områder.

 

Baggrund

Områderne er udvalgt således, at alle borgere i kommunen indenfor 1000 meter har adgang til et grønt område med naturkvaliteter og friluftsliv, som de har medindflydelse på.

Overordnet har områderne til fælles, at de allerede rummer en vis grad af variation af natur og muligheder for rekreation og friluftsliv.

Men i Høje-Taastrup Kommune har vi højere ambitioner. I flere af visionsplanerne er der potentiale for et mindre løft i områdernes grønne værdier og/eller sociale værdier. I andre områder er potentiale for et større løft i områdernes grønne værdier og/eller sociale værdier. Det skal visionsplanerne være med til at sikre.

Læs mere om baggrunden for de 18 visionsplaner

Tour De Natur citater

Da borgere, institutioner, foreninger og andre interessenter besøgte de 18 områder, kom der en masse værdifulde citater med hjem til det videre arbejde med visionsplanerne. Nedenfor har vi samlet et udpluk af de mange citater:   

Tour De Natur citater