Budget 2022-25

Her kan du se det vedtagne budget for 2022-25

Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder.

Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende år. I budgettets generelle bemærkninger kan du få et overblik over det samlede budget og de forudsætninger, der ligger til grund for det. Det er også muligt at læse budgetdokumenterne på de enkelte politikområder.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages i oktober måned. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober. Budget 2022-25 blev vedtaget af et enigt Byråd den 14. oktober 2021. Budgetforligskredsen består af Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten.

Budget 2022-25

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022 afsat 3,9 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 2,9 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2022 afsat i alt 232 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat 48 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån.

Indtægter

Kommunen har indtægter for 4,2 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

  • Kommunale skatter 2,9 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 1,3 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for ejendomsskatter og indkomstskatter.

Budget og oversiger - budget 2022-25

Luk alle
Udfold alle