Budget 2022-25

Her kan du følge tilblivelsen af Høje-Taastrup Kommunes budget for 2022-2025.

Budgettet udtrykker kommunens samlede afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget blev behandlet første gang af Byrådet den 9. september 2021, og det er blevet tid til høring i brugerbestyrelser, MED-organisation og hos andre høringsberettigede parter.

Høringsperioden løber fra den 10. september til og med den 30. september 2021.

Den endelige budgetvedtagelse finder sted den 14. oktober 2021.

Høring om budget 2022-25

Luk alle
Udfold alle