Spørgsmålstegn

Kontakt os

Økonomi- og Analysecenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail:  oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Budget 2023-26

Her kan du se det vedtagne budget for 2023-26

Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder. Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende fire år.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages senest den 15. oktober. Budget 2023-2026 blev vedtaget af Byrådet den 13. oktober 2022. Budgetforligskredsen består af Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Budget 2023-2026

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2023 afsat 4,1 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 3,1 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2023 afsat i alt 201,8 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat 87 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån.

Indtægter

Kommunen har indtægter for 4,3 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

  • Kommunale skatter 3,0 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 1,3 mia. kr.

Skatter og afgifter

Budgetforliget fastholder niveauet for indkomstskatter og ejendomsskatter.

Budget og oversigter - budget 2023-26

Luk alle
Udfold alle