Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Lejebolig Kommunalt anviste boliger

Kommunalt anviste boliger

Kommunen kan i særlige tilfælde hjælpe dig med en bolig.

Som udgangspunkt har alle selv ansvar for at finde en bolig. Du bør derfor altid selv forsøge at løse dit boligproblem. Du kan for eksempel skrive dig op i almene boligorganisationer, som har kort ventetid til en bolig.

Læs mere om de almene boligorganisationer beliggende i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune har adgang til et begrænset antal almene boliger igennem de almene boligorganisationer beliggende i kommunen til brug for kommunal anvisning.

Kommunen hjælper borgere og familier med en bolig i særlige tilfælde, fordi en stabil boligsituation er en forudsætning for, at kommunen sammen med borgeren kan lykkes med andre indsatser.

Kommunens boliger er meget efterspurgte, og derfor er der desværre ventetid på boligerne – også selvom du har et akut behov for en bolig.

Er du boligsøgende?

Se mere i denne video

 

 

 

 

Når du henvender dig til kommunen for at komme i betragtning til en anvist bolig, gælder følgende principper:

Du skal opholde dig i kommunen

Princip 1: Alle borgere over 18 år og familier i Høje-Taastrup Kommune kan søge om at komme i betragtning til en almen bolig anvist af kommunen.

Det gælder også dig med tilknytning til kommunen, som midlertidigt opholder sig i en anden kommune, fordi du bor på forsorgshjem eller er på krisecenter mv.

Kommunen foretager en konkret og individuel helhedsvurdering

Princip 2: Høje-Taastrup Kommune foretager en konkret og individuel helhedsvurdering af dit behov/din families behov.

Kommunen vægter bl.a., om det er akut og om det ikke er muligt for dig at søge bolig på lige fod med andre.

Princip 3. I helhedsvurderingen vægter kommunen blandt andet:

 • Har du et akut behov? Bor du for eksempel aktuelt på gaden, på et forsorgshjem, krisecenter, bomiljø eller er i efterværn?
 • Har du særlige sociale problemer eller en betydelig nedsat funktionsevne, der gør, at du ikke kan løse din boligudfordring på lige fod med andre?
 • Kan du ikke overskue din boligsituation og at søge bolig pga. psykiske og sociale udfordringer for eksempel depression, angst eller andre psykiske lidelser, eller har du et misbrug?
 • Har du en kognitiv funktionsnedsættelse eller en adfærd, der gør søgning af bolig svær?
 • Har du ikke et netværk, der kan hjælpe?
 • Har din familie særlige sociale problemer, der påvirker jeres børns levevilkår, og kan I ikke selv løse jeres boligudfordring på lige fod med andre?
 • Er du og din familie i en situation, der er så udfordrende for dig og din ægtefælle eller samlever, at det går ud over dit/jeres barn eller børn? 


Kommunen tager desuden med i sin vurdering, hvilke boligsøgende, der har det største behov for at få anvist en bolig.

Hvis kommunen vurderer, at du er i målgruppen for en anvist bolig, så har kommunen fokus på at sikre dig en bolig, der matcher dine behov.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Du kan ikke selv vælge et bestemt område i kommunen, hvor du ønsker at bo.
 • Kommunen kan i udgangspunktet ikke tage hensyn til hunde- og kattehold.

Hvis du takker nej til den anviste bolig, så vurderer kommunen, at du ikke længere har et akut behov, og du vil blive slettet fra anvisningen.

Du har selv flere andre muligheder for at skrive dig op til en bolig:

 • Du kan søge efter både en ungdomsbolig, en familiebolig, en ældrebolig eller et værelse på boligsiden danmarkbolig.dk
 • Fleksibel udlejning: en mulighed til dig, der er i job eller startet på uddannelse.

Læs mere dine muligheder

Social- og Arbejdsmarkedscenter

Telefon: 43 59 10 00  |   e-mail: bac@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Se også

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje