Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Tilsyn på 0-6 års området

Tilsyn på 0-6 års området

Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med alle forskellige typer af dagtilbud, der er på 0-6 års området i kommunen.

Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn inden for følgende typer af dagtilbud:

  • Kommunale, selvejende og private daginstitutioner
  • Kommunal dagpleje og private pasningsordninger
  • Obligatoriske læringstilbud og 30-timers sprogstimuleringstilbud

Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn på et bredt datagrundlag med inddragelse af både kvantitative og kvalitative data, observationer i praksis samt tilsynsdialog med ledere og medarbejdere.

Fokus for tilsyn er de pædagogiske læringsmiljøer og de politisk prioriterede indsatser i kommunen. I Høje-Taastrup Kommune anvendes bl.a. redskabet KIDS til observationer af praksis og data fra sprogvurderinger inddrages, sammen med tilsynsdialoger, i den samlede vurdering af kvalitet i de forskellige dagtilbud.

Tilsynets samlede vurdering i det enkelte dagtilbud og samlet for den kommunale dagpleje offentliggøres minimum hvert andet år i en lokal tilsynsrapport på de enkelte dagtilbuds hjemmesider, jf. dagtilbudsloven.

Sådan sikres uvildighed i tilsynet

Høje-Taastrup Kommune sikrer uvildighed i tilsynet ved at alle tilsynsførende observerer og vurderer med udgangspunkt i samme værktøjer og metoder (fx KIDS). Det betyder, at det sikres, at tilsynet udføres på et så objektivt og tydeligt grundlag som muligt.

Herudover efterleves kravet om uvildighed ved, at personer med konkrete interesser i den enkelte afdeling/institution, og som dermed er inhabile, ikke får mulighed for at lave tilsyn disse steder.

For at styrke uvildigheden og transparensen i tilsynet er administrationen i gang med at udvikle tilsynsmanualer, der understreger og uddyber roller, ansvar og processer i tilsynet. Når manualerne er færdigbearbejdet og afprøvet, vil de blive offentliggjort på denne hjemmeside.

Beskrivelse af observationsredskabet KIDS

KIDS – “Kvalitetsudvikling i daginstitutioner” er et danskudviklet redskab til at vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. KIDS er et redskab til observation, som anvendes af certificerede observatører.  Med redskabet observeres de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling og dermed på kvaliteten i det pædagogiske miljø. KIDS er et systematisk redskab, der er baseret på national og international forskning i, hvad der giver børn gode udviklingsmuligheder i daginstitutioner.

KIDS er udarbejdet af professor og psykolog Charlotte Ringsmose og lektor og specialist i børnepsykologi Grethe Kragh-Müller i samarbejde med danske dagtilbud og kommuner.

KIDS-redskabet udkom første gang i 2014. I 2020 udkom den 2. udgave, som er tilpasset den nye dagtilbudslovgivning fra 2018, herunder de seks læreplanstemaer. Redskabet bygger på sociokulturel udviklingsteori og forskning om pædagogisk kvalitet i daginstitutioner samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.

Se tilsyn for disse områder:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje