Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og udeliv Naturområder Moser

Moser

I den sydlige del af Hedehusene ligger det naturskønne Sejlbjerg Mose.

Sejlbjerg Mose

Sejlbjerg Mose er et skønt natur- og friluftsområde, hvor du bl.a. kan gå en tur, fiske, plukke urter, se på fugle eller blot nyde udsigten.

Læs mere om Sejlbjerg Mose på udviklingsselskabet Nærhedens hjemmeside.

Området ejes af udviklingsselskabet Nærheden

Porsemosen

Nordøst for Vridsløsemagle ligger Porsemosen, tæt på Vestskoven og med direkte forbindelse til St. Vejleådalen.

I Porsemosen er et rigt plante- og dyreliv og man kan især være heldig at se fredet orkidéer og sjældne fuglearter. Der er flere beskyttede arter i Porsemosen, heriblandt spidssnudet frø og stor vandsalamander, samt sjældne fuglearter som sivsanger, pungmejse og græshoppesanger.

Porsemosen er fredet, og store dele af mosen er i privat eje uden offentlig adgang. Fra opholdspladsen ved Ole Rømers Landobservatorium har man dog mulighed for at tage et hvil på bænken og nyde udsigten over Porsemosen. 

Porsemosen er den største uspoleret mose mellem København og Roskilde. Mosen er på cirka 100 ha hvoraf de 10 ha ligger i Høje-Taastrup Kommune.

Kulturhistorie

Gennem århundrede har mosen været brugt til tørvegravning og har haft stor økonomisk betydning for de omkringliggende landsbyer. Under besættelsen var der en omfattende tørveindustri, men efter krigen, ophørte brugen af tørv og mosen blev efterladt som en lavvandet sø.

Mosen gennemløbes af Nybølle Å, som fortsætter ud i St. Vejleådalen. Mosen er opstået, fordi den ligger i en lavning og modtager derfor vand fra det omkringliggende terræn. Jorden i lavningen er meget vandmættet, dog uden at vandtilførslen er stor nok til, at der opstår en regulær sø.

 

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje