Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og udeliv Naturområder Sengeløse Naturpark

Sengeløse Naturpark

I naturparken kan du komme rundt via faste grusstier, trampestier og enkelte trapper.

I naturparken kan du komme rundt via faste grusstier, trampestier og enkelte trapper. Undervejs er der mulighed for at tage et hvil og nyde udsigten på en af naturparkens bænke. Sengeløse Naturpark er en gammel færdigudgravet grusgrav. Naturparken bærer præg af, at der har været gravet grus og flere steder står der stejle skråninger tilbage.

Der findes også flere søer i naturparken. Her har du mulighed for at komme helt tæt på vandfladen via gangbroer og opholdspladser, hvor det er muligt at sidde. På alle opholdspladser er der siddemuligheder. Al færdsel i naturparken skal ske, under hensyntagen til naturen. 

I den sydvestlige del er der et udsigtspunkt med siddemuligheder til op til 30 personer. Du kan også prøve kræfter med naturparkens mountainbikespor. I naturparkens nordlige ende finder du Storkøbenhavns længste udendørs rutsjebane på hele 25 meter. 

I den østlige ende af Naturparken er der en shelterplads med fire 6-personer shelters omkring en bålplads. Der er også et hemmeligt shelter, skjult et sted i naturparken. Kan du finde det? Tæt på shelterpladsen er anlagt en stor bålhytte med bålplads, hvor der er plads til, op til 30 personer. Nær ved bålhytten og shelterpladsen er et handicaptilgængeligt muldtoilet.

Området er 14,5 ha stort. Området har været en aktiv grusgrav i perioden 2002-2013.

Naturen

Den naturlige dynamik, der findes i den gamle grusgrav, hvor graven blot er efterladt, skaber unikke forhold for udvikling af biodiversiteten, og her kan en naturlig indvandring finde sted. Det er lige fra ørkenlandskabets tørre jordbund til våde lavninger i bunden af grusgraven. Det naturen har brug for, er urørte steder, men også menneskeforstyrrede steder – de skaber levested for rigtig mange forskellige arter af sommerfugle, planter, insekter, fugle mm.

I grusgraven er der ikke jordbehandlet, gødet eller sprøjtet som i det omkringliggende landskab, og arealerne har ikke været påvirket af næringsstoffer fra luften i mange år. Derfor er det jordbunden, der bestemmer hvilke planter, der kan finde bolig her. Her er der ikke lagt muldjord ud igen, og området er derfor helt ideelt for nøjsomme planter, der fortrækker råjord.

Naturparken er et værdifuldt levested for de nøjsomme planter og det insektliv, der er knyttet til dem. Det er disse områder, som virkelig er presset i det opdyrkede danske landskab. Derfor er naturparken et ideelt sted for indvandring af vores vilde natur, der er under pres. Særligt mosser af de sjældne slags, er fundet her og flere interessante planter som Liden Padderok og fredede orkidearter Sump-hullæbe, Biblomst og Skov-hullæbe vokser i Naturparken.

Fordi kalken her ligger højt, kan fugtige områder udvikle sig til værdifulde kærpartier som rigkær. Samtidigt er de vandfyldte lavninger og søer i området, helt ideelle ynglesteder for frøer og vandsalamander og det er et festmåltid for Fiskehejren. Men den har heldigvis ikke spist dem alle, så de kan stadig ses i søerne, hvis du ser godt efter.

De rå lysåbne skrænter i naturparken, er særlig velegnede levesteder for bl.a. jordbierne og digesvaler. Her skaber sommervarmens sollys et lunt og tørt miljø, som er helt ideelt for disse arter.

Den sydligste slugt ligger med sine dramatiske skrænter og giver illusioner af at se ind i en norsk dal. Rundt omkring i naturparken ligger der store kampesten, der danner fine vinterskjul for padder og krybdyr, snoge, og stenene vil om sommeren blive varmet op og give gode rastesteder for sommerfugle og insekter.

Biodiversiteten er stor i naturparken, der tilbyder mange forskellige levesteder i områdets søer, fugtige lavninger og tørre skrænter. Her findes et godt fødegrundlag ved de mange blomster som tiltrækker insekter, sommerfugle og dyr, som igen tiltrækker fugle og pattedyr.

Sjældne planter i naturparken

Blomster

Fra venstre: Liden Padderok, Sump-Hullæbe, Skov-Hullæbe og Jordbær-Kløver.

Oversigtskort over naturparken

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje