Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Vækst og Erhverv HTK i tal

HTK i tal

Her kan du læse om vækstpolitikken, vækstregnskab samt erhvervspolitikken.

Find information om:

Vækst er vejen til velfærd, og Høje-Taastrup Kommune vil tilbyde de bedste rammer for et godt hverdagsliv for både nuværende og fremtidige borgere. 

Byrådet har vedtaget en ambitiøs vækstpolitik, som beskriver, hvordan Høje-Taastrup Kommune vil arbejde med vækst i perioden 2018-22.

Læs vækstpolitikken

Vækstregnskab 2022 er det ottende regnskab i rækken, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Udarbejdelsen sker på foranledning af beslutningen i Byrådet i forbindelse med vedtagelse af Vækstpolitik 2013-2017. Regnskabet giver et overblik over udviklingen på en række overordnede parametre i Høje-Taastrup Kommune. Mange af parametrene er gensidigt forbundne. Fx påvirker antallet af virksomheder, antallet af arbejdspladser og pendling til kommunen.   

Der er fuld gang i udviklingen af Høje-Taastrup Kommune i disse år. I Nærheden er  tæt på 3.000 borgere flyttet ind og den nye skole Læringshuset, som er designet med moderne læringsrum til fremtidens kompetencer, er åbnet.

I Høje Taastrup C er der ligeledes flyttet mange nye borgere ind.

Fra januar til december i 2022 er antallet af borgere steget med over 2.000 og væksten vil fortsætte de kommende år. Tilflytterne kommer især fra København og mange af dem er mellem 25-34 år med børn.

Coronaen som fyldte rigtig meget både i 2020 og 2021 har  sat sit præg på en række af parametrene i sidste regnskab.

Heldigvis kan man i årets Vækstregnskab se hvordan de fleste af tallene har rettet sig igen. På mange parametre ligger Høje-Taastrup Kommune over 2019 niveau. Det gælder f.eks. I forhold til antallet af arbejdspladser, antallet af pendlere og antallet af virksomheder. Alle tre er på det højeste niveau i de år vi har målt dem. Det samme gør sig gældende for ledigheden som også er på sit laveste niveau.

Det er meget positivt at konstatere, hvor hurtigt rigtig mange brancher og virksomheder er kommet tilbage efter coronaen. 

Erhvervslivets bidrag til kommunen i form af selskabsskat er i 2023 faldet markant. Det skyldes at selskabsskatten beregnes tre år bagud og det er således corona-året 2020 som der er indtægt fra. Dermed kan der stadig mærkes indvirkninger fra nedlukninger og usikkerhed pga. coronaen. Det må forventes at indtægten stiger noget igen i 2024.

Læs Vækstregnskabet

 

Høje-Taastrup Kommune har høje ambitioner. De seneste 10-15 år har vi investeret betydeligt i udvikling af kommunen, hvor erhvervslivet har spillet en helt central rolle.
 
Antallet af virksomheder og lokale arbejdspladser er vokset markant i Høje-Taastrup Kommune, hvilket har ført til, at kommunen i dag er blandt de stærkeste erhvervskommuner i Region Hovedstaden. Fra 2010 til 2018 er antallet af arbejdspladser steget med mere end 10.000, hvilket giver et solidt fundament for fremtidig udvikling.

Den kraftige vækst og det store fokus på erhvervslivet har været positivt for Høje-Taastrup. Erhvervsliv og butikker skaber liv og bidrager til kommunens økonomi. Sammenlignet med andre danske kommuner, ligger Høje-Taastrup højt på selskabsskatprovenu, hvilket viser, at erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling. Derfor er det vigtigt at virksomhederne i kommunen får den bedst mulige service og de bedste rammer for at drive virksomhed.

Læs hele Erhvervspolitikken

Læs også om:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje