Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Vækst og Erhverv HTK i tal

HTK i tal

Her kan du læse om den vækstpolitik, som Byrådet har vedtaget, samt det vækstregnskab, der udarbejdes årligt for at gøre status på vækstpolitikken.

Find information om:

Vækst er vejen til velfærd, og Høje-Taastrup Kommune vil tilbyde de bedste rammer for et godt hverdagsliv for både nuværende og fremtidige borgere. 

Byrådet har vedtaget en ambitiøs vækstpolitik, som beskriver, hvordan Høje-Taastrup Kommune vil arbejde med vækst i perioden 2018-22.

Læs vækstpolitikken

Vækstregnskab 2021 er det syvende regnskab i rækken, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Udarbejdelsen sker på foranledning af beslutningen i Byrådet i forbindelse med vedtagelse af Vækstpolitik 2013-2017. Regnskabet giver et overblik over udviklingen på en række overordnede parametre i Høje-Taastrup Kommune. Mange af parametrene er gensidigt forbundne. Således fx afspejler antallet af virksomheder sig i antallet af arbejdspladser og pendling.

Der er fuld gang i udviklingen af Høje-Taastrup Kommune i disse år. I NærHeden er tæt på 2.000 borgere flyttet ind og den nye skole Læringshuset, som er designet med moderne læringsrum til fremtidens kompetencer, er åbnet.

I Høje Taastrup C er der ligeledes gang i mange nye byggerier, og i de kommende år vil mange nye borgere flytte ind og fylde området med nyt liv.

Fra januar til december i 2021 er antallet af borgere steget med over 1.300 og den kraftige vækst vil fortsætte de næste mange år. Tilflytterne kommer især fra København og mange af dem er mellem 25-34 år med børn.

Coronaen som har fyldt meget både i 2020 og 2021 har også sat sit præg på nogle af tallene i dette års rapport. Man kan f.eks. tydeligt se coronaens indvirkning på ledigheden, som stiger kraftigt i 2020, men så falder i 2021. Den slags store udsving har vi ikke før observeret. Der vil i kommende regnskaber formentligt kunne observeres påvirkning fra corona idet vi kun har tal fra 2020 på nogle parametre.

Erhvervslivets bidrag til kommunen i form af selskabsskat er i 2022 på det hidtil højeste niveau. 311 mio. kr. er det anseelige beløb ,som virksomhederne i Høje-Taastrup har bidraget med. Det er en markant stigning fra året før og giver et billede på, hvor meget erhvervslivet bidrager med i kroner og ører, udover at skabe liv og lokale arbejdspladser i kommunen.

Læs vækstregnskabet for 2021

Høje-Taastrup Kommune har høje ambitioner. De seneste 10-15 år har vi investeret betydeligt i udvikling af kommunen, hvor erhvervslivet har spillet en helt central rolle.
 
Antallet af virksomheder og lokale arbejdspladser er vokset markant i Høje-Taastrup Kommune, hvilket har ført til, at kommunen i dag er blandt de stærkeste erhvervskommuner i Region Hovedstaden. Fra 2010 til 2018 er antallet af arbejdspladser steget med mere end 10.000, hvilket giver et solidt fundament for fremtidig udvikling.

Den kraftige vækst og det store fokus på erhvervslivet har været positivt for Høje-Taastrup. Erhvervsliv og butikker skaber liv og bidrager til kommunens økonomi. Sammenlignet med andre danske kommuner, ligger Høje-Taastrup højt på selskabsskatprovenu, hvilket viser, at erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling. Derfor er det vigtigt at virksomhederne i kommunen får den bedst mulige service og de bedste rammer for at drive virksomhed.

Læs hele Erhvervspolitikken

Læs også om:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje