Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Vand Vandløb og søer

Vandløb og søer

Læs om Høje-Taastrup Kommunes arbejde på at beskytte og bevare det gode liv i vandløb og søger.

Vandråd

Høje-Taastrup Kommune er med i 2 vandoplande, henholdsvis Isefjord / Roskilde fjord samt Køge Bugt. 

Vandrådene for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord varetages af Egedal Kommune.

Du kan læse mere om vandrådets sammensætning på Egedal Kommunes hjemmeside

Vandrådene for Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt varetages af Køge Kommune. 

Arbejdet i de 2 vandråd forventes afsluttet inden udgangen af maj 2020.

Kommunen tilsynskampagne "Hjælp fisken" har til formål at højne bevidstheden om korrekt brug af regnvandsristene i de separatkloakerede områder, for derved at kunne sikre et bedre vandmiljø i vandløb og søer.

Læs om bruget af kloaker og hjælp fisken

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje