Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Projekter, indsatser og statistik Kom og vær med

Kom og vær med

Idrætsforeningshold som et naturligt supplement i sundheds- og beskæftigelsesindsatser – støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Motion og fællesskab på recept

Hvad er Kom og vær med?

Det fremgår af undersøgelser, herunder bl.a. Den nationale sundhedsprofil 2017 og ”Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer” fra 2015, at der er en række særlige målgrupper, som generelt er mere fysisk inaktive end resten af befolkningen, og at der er både et sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale ved at fremme fysisk aktivitet hos disse grupper og generelt i befolkningen. Det handler bl.a. om at gøre de borgere, der er i særlig risiko for at få en livsstilssygdom mere fysisk aktive.

Indsatsen målrettes borgere der kan profitere af at deltage i foreningsidræt som et supplement i deres forløb (tilbage) mod arbejdsmarkedet, og borgere hvor foreningsidræt kan indgå i et rehabiliteringsforløb og bidrage til tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Projektet fokuserer på at få flere borgere til at indgå i lokale fællesskaber, hvor de både kan få mere bevægelse ind i dagligdagen, få et stærkere netværk og mulighed for socialt samvær i en idrætsforening.

Kerneelementer i projektet:

 1. Skabe tæt samarbejde mellem jobcenter, sundhedscenter og fritids- og kulturcenter om udvikling af sammenhængende forløb, hvor foreningsaktiviteter, med fokus på bevægelse og fællesskab, indgår som en borgerrettet sundhedsindsats og en beskæftigelsesfremmende eller fastholdelsesfremmende indsats.
 2. Klæde relevant fagpersonale indenfor sundheds- og beskæftigelsesområdet på, så de lærer det lokale foreningsliv og de relevante foreningers aktiviteter at kende, med henblik på at guide borgerne til aktiviteter ud fra borgerens sundhedstilstand, forløb, beskæftigelsessituation, motivation og interesse.
 3. Samarbejde med udvalgte folkeoplysende idrætsforeninger om udvikling og forankring af målrettede Kom og vær med-hold, der virker som brobygning til foreningslivet for de udvalgte målgrupper.

Kom og vær med er et 3-årigt projekt (2019-2022), som er støttet med 1.745.000 kr. af Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering.

Projektets overordnede formål er at udvikle, implementere og forankre en samarbejdsmodel for integration af idrætsforeningshold som et naturligt supplement i sundheds- og beskæftigelsesindsatser. 
Herunder skal projektet sikre at flere borgere er aktive i idrætsforeninger og forbedrer deres fysisk og mentale sundhed og hvad angår ledige borgere, at de får øget tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 1. Kom og vær med-hold i udvalgte idrætsforeninger.
 2. Ambassadørkurser med fokus på kompetenceudvikling til foreningsinstruktører og fagpersoner.
 3. Visitation til Kom og vær med-hold gennem jobcenter og sundhedscenter.
 4. Afklarende samtaler i sundhedscenter + opfølgning efter 3 måneder og 1 år.
 5. Træningsdelen på livsstilshold og forløbsprogrammer placeres på Kom og vær med-hold i idrætsforeninger og guider til fastholdelse i foreningslivet.
 6. Materiale og metode til relevante fagpersoner og andre borgerrettede funktioner, som skal guide/visitere til foreningslivet.
 7. Oprettelse af tværgående netværk.

Projektejer er konstitueret centerchef Stig Jørgensen.

Har du spørgsmål, kontakter du projektleder Maj Rahbek Sørensen på e-mail: komogvaermed@htk.dk eller telefon 21 14 82 68.

Du kan læse mere om Kom og vær med-holdene

 

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje