Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Udvalg og samråd Foreningsudvalget

Foreningsudvalget

Struktur og praksis for udvalget og de underliggende samråd.

Foreningsudvalget blev nedsat af Byrådet i 1991 på baggrund af folkeoplysningslovens vedtagelse i 1990. Foreningsudvalget vælges for en 4-årig periode, der er identisk med Byrådets valgperiode.

Flertallet i Foreningsudvalget er valgt af foreningslivet i kommunen. Formand og næstformand vælges af det samlede udvalg. Der er tradition for at formand og næstformand vælges blandt foreningslivets repræsentanter.

 
Foreningsudvalget er ansvarlig for de overordnede retningslinjer for den folkeoplysende virksomhed i kommunen og dermed det organiserede folkeoplysende fritids- og kulturudbud i Høje-Taastrup Kommune. Foreninger, der ønsker tilskud eller lokaler til foreningens aktiviteter, skal godkendes af Foreningsudvalget.

Foreningsudvalget udarbejder forslag til fordeling af de økonomiske midler mellem de fem samråd underlagt udvalget. Forslaget sendes til godkendelse i Byrådet. Når fordelingen er godkendt i Byrådet, fordeler de enkelte samråd selv egne midler efter regler godkendt i Foreningsudvalget/Byrådet.

 
Samrådene virker i praksis som "fagudvalg" for Foreningsudvalget, idet spørgsmål af mere specifik karakter sendes til udtalelse i samrådene. Ligeledes stiller samrådene selv forslag til udvikling
af de enkelte områder, som sendes til Foreningsudvalget/Byrådet.

Samrådene har ansvaret for at følge udviklingen inden for eget område, herunder lovligheden i foreningernes aktivitet.

De fem samråd er:
 1. Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd (spejdere)
 2. Idrættens samråd *1
 3. Kulturelt samråd *2
 4. Samrådet for Øvrige foreninger
 5. Voksenundervisnings samråd (aftenskoler)

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Fritid og Kultur på Rådhuset, tlf. 43 59 14 50.

*1 Idrættens samråd fordeler tid i sale/haller og på idrætsanlæg efter timefordelingsregler for idrætsforeninger i Høje-Taastrup Kommune godkendt af Foreningsudvalget/Byrådet. Timefordelingsreglerne rekvireres ved henvendelse til Fritid og Kultur.

*2 Kulturelt samråd indkøber kunst for kommunen. Bevillingen hertil ligger udenfor Foreningsudvalgets kompetenceområde.

Find information om

Foreningsudvalget behandler ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende forening (nye foreninger) samt ansøgninger til Foreningsudviklingspuljen

Ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende forening behandles løbende. Ansøgninger til udviklingspuljen på under 25.000 kr. behandles løbende. Ansøgninger til udviklingspuljen på over 25.000 kr. behandles på Foreningsudvalgets møder i henholdsvis januar, maj, september og december. 

Alle ansøgninger skal til høring i de respektive samråd.

Ansøgninger til Foreningsudvalget sendes til: Fritidkultur@htk.dk

Har du brug for yderligere oplysninger om Foreningsudvalget og Folkeoplysningsloven, kan du kontakte:

Stig Jørgensen, Telefon 4359 1450, Mail: stigjoe@htk.dk.

Oversigt over medlemmer og hvem de er valgt af:

 • Kim Kristiansen (formand) - Idrætsområdet
 • Karina Waage-Jensen (næstformand) - Aftenskoler
 • Toke Elling - Byrådet (C)
 • Thomas Bak - Byrådet (A)
 • Jens Bjerge - Idrætsområdet
 • Anne-Edith Forchhammer - Aftenskoler
 • Anette Dahl Nielsen - Kulturelle foreninger
 • Ruth Trier - Kulturelle foreninger
 • Per Stigaard - Spejderområdet
 • Peter Hansen - Spejderområdet

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje