Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Foreningshåndbog Foreningsudvalgets udviklingspulje

Foreningsudvalgets udviklingspulje

Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud fra Foreningsudviklingspuljen.

Om Foreningsudviklingspuljen

 • at støtte og fremme borgernes deltagelse i folkeoplysende virksomhed
 • at have fokus på borgere fra særlige målgrupper 
 • at sikre de fysiske rammer for borgernes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter
 • at støtte udvikling af medlemskabet af folkeoplysende virksomhed
 • at have fokus på borgernes sundhed og trivsel - herunder særligt fokus på unges mentale sundhed og trivsel
 • at støtte samarbejdet mellem foreninger og samråd

 • Flere borgere i foreningslivet
 • Udvikling af nye aktiviteter
 • Sikring af fysiske rammer
 • Vedligeholdelse/indkøb af nyt materiel

Folkeoplysende foreninger i Høje-Taastrup kommune kan søge Foreningsudviklingspuljen. 

Læs mere om hvordan din forening kan blive godkendt.

 

 • Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail
 • Hvem der står bag projektet
 • En beskrivelse af projektet
 • Hvor og hvornår projektet starter og slutter
 • Hvor meget der søges i støtte, herunder medfinansiering
 • Oplysning om der er søgt andre steder
 • Budget med beskrivelse af de enkelte poster der søges tilskud til
 • Ansøgningen sendes til fritidkultur@htk.dk

 1. Opstart af nye foreninger.
  Der kan søges tilskud til opstart af ny forening/aktivitet uden at foreningen/aktiviteten til en start skal godkendes som folkeoplysende. Det er dog afgørende, at projektet er indenfor folkeoplysningslovens rammer. 
 2. Igangsættelse af nye aktiviteter i eksisterende foreninger (udvide med aktiviteter, der ligger ud over de eksisterende aktiviteter).
 3. Nye koncepter i eksisterende foreninger. 
 4. Enkeltstående aktiviteter, som har til formål at tiltrække og fastholde flere borgere i foreningerne:
  Der kan bevilges tilskud til selve aktiviteten, til rekvisitter og til reklame for aktiviteten (i mindre omfang).
  Projektet kan få konsulentbistand fra administrationen i Fritid og Kultur.
 5. Lederrekruttering og fastholdelse.
 6. Sikring af fysiske rammer
  Ved projekter til sikring af de fysiske rammer ydes der så vidt muligt tilskud til de samlede udgifter (inkl. værdien af frivillig arbejdskraft) ud fra 1/3-modellen:
 • 1/3 fra Foreningsudvalget
 • 1/3 søges af foreningerne via landsforbund, fonde, egenkapital eller andre tilskud
 • 1/3 fra foreningen i form af værdi af eget arbejde eller egenkapital

  Hvis 1/3 dels reglen ikke er opfyldt, vil Foreningsudvalget alligevel gennemgå ansøgningen med henblik på at opnå bedst mulige vilkår/resultater for foreningen. Når foreningen søger tilskud, er det generelt vigtigt, at foreningen selv kan bidrage til indsatsen. Beskriv hvordan foreningen kan bidrage.

 • Anlægsbyggeri
 • Løn til instruktører
 • Kurser
 • Forplejning
 • Opstart af foreninger, der ikke kan videreføres som frivillig forening for børn og unge 

Når projektet er afsluttet skal der afleveres skriftlig evaluering og regnskab.

Se ansøgningsfrister og kontaktoplysninger

 

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje