Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Information til dig fra din kommune Velkommen til Børnehuset Trille-Tumle: En daginstitution med fokus på bevægelse, krop og sanser

Velkommen til Børnehuset Trille-Tumle: En daginstitution med fokus på bevægelse, krop og sanser

For at imødekomme det stigende børnetal åbner Høje-Taastrup Kommune efter nytår endnu en ny daginstitution: Børnehuset Trille-Tumle, som får beliggenhed centralt i Hedehusene.

Den 15. januar 2024 åbner Børnehuset Trille-Tumle, som er en ny daginstitution for 0-6-årige i Høje-Taastrup Kommune. Børnehuset Trille-Tumle får adresse på Græshøjvej 4B-4C centralt i Hedehusene, hvor to tidligere SFO-bygninger ombygges til børnehus.

Aktiviteterne i dagligdagen vil afspejle Børnehuset Trille-Tumles faglige fokus på krop, sanser og bevægelse som bærende faktor i den pædagogiske profil. Der tages udgangspunkt i at hjælpe børnene med at lære på den mest naturlige måde: nemlig med hele kroppen.

Øget fokus på bevægelse er vigtig for børnenes trivsel og udvikling, både fysisk psykisk, kognitivt og socialt – og her bygger det nye børnehus på de gode erfaringer fra kommunens flerårige arbejde med projektet Trille & Tum­le, som har dokumenteret god effekt for børnenes udvik­ling ved at sætte fokus på bevægelse, krop og sanser.

Børnehuset Trille-Tumle vil have fokus på at udvikle ’det hele menneske’: at hjælpe børnene til at kunne skabe gode venskaber, inkludere hinanden, drage omsorg for hinanden, have empati samt anerkende og respektere hinanden. Det er værdier og egenskaber, der er et godt fundament for børnenes videre færden i livet.

Husets indretning og uderum vil afspejle den pædagogiske profil: Her etable­res bl.a. klatrevæg og værksteds­rum indendørs, og bålplads og vild natur i haven. Og så ligger børne­huset tæt på idrætssal, spring­center, bypark, legepladser m.m. i Hedehusene og Nærheden.

Det praktiske…

 

Børnehuset Trille-Tumle får plads til fire børnegrupper i hvert af de to huse. En børnegruppe vil bestå af 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn.

Som altid, når Høje-Taastrup Kommune åbner en ny daginstitution, vil børn og voksne starte op i mindre etaper, så børn og voksne får ro til at finde sig til rette, inden de næste nye kommer til. På længere sigt er det planen at dele de to huse op i henholdsvis et vuggestuehus og et børneha­vehus.

De daglige åbningstider bliver mandag–torsdag kl. 06.30–17.00 og fredag kl. 06.30–16.30.

Hjemmeside og opskrivning

 

Læs mere om Børnehuset Trille-Tumle på hjemmesiden boernehusettrilletumle.htk.dk og skriv dit barn op via Den Digitale Pladsanvisning.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje