Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Tilskud til pasning af børn

Tilskud til pasning af børn

Der findes flere muligheder for at få økonomisk tilskud til pasning af børn. Det er også muligt at søge tilskud til pasning af egne børn

Tilskudsmuligheder

OBS: På grund af en teknisk fejl, har det ikke været muligt at lave genberegning af september 2022. Det betyder at september 2022 først genberegnes i forbindelse med årsreguleringen af 2022. Årsreguleringen af 2022 udsendes i efteråret 2023.

For familier med en samlet personlig indkomst under kr. 601.200 i 2023 og 622.200 i 2024 kan der ydes hel- eller delvis økonomisk friplads efter ansøgning.

Se fripladsskala for 2013 til 2024

På Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om reglerne for fripladstilskud.

Har du flere børn i institution betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de efterfølgende pladser.

Der skal betales for institutionsplads under sygdom, ferie og lukkedage.

Der ydes automatisk søskendetilskud til

 • barn i privat daginstitution
 • barn i privat børnepasning efter dagtilbudsloven § 80
 • barn i dagtilbud 0-5 år
 • barn i SFO

Der ydes ikke søskendetilskud til

 • barn i klub
 • barn i SFO på privatskole

Fra 1. januar 2020 er det muligt at søge tilskud til pasning af egne børn. Ordningen vedrører børn i alderen fra 24 uger indtil den 1. i den måned hvor barnet fylder 3 år.

Tilskud bevilges i en minimumsperiode på 8 uger og højest 1 år.

Retningslinjer for ansøgning om tilskud til pasning af eget barn

Tilskuddet udgør pr. 1.1.2023 7.671 kr. pr. måned.

Tilskuddet udgør pr. 1.1.2024 7.937 kr. pr. måned.

Tilskuddet beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren.

Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP eller arbejdsmarkedsbidrag.

Søg tilskud til pasning af egne børn

Som alternativ til kommunens dagtilbud tilbyder kommunen at yde tilskud til ansættelse af en privat børnepasser for børn i alderen ½ til og med 2 år.

Tilskud pr. 1. januar 2023

Beløbet udgør 75% af de dokumenterede udgifter, dog max 6.777,56 kr.

Tilskud pr. 1. januar 2024

Beløbet udgør 75% af de dokumenterede udgifter, dog max 7.003,13 kr.

Søg tilskud til privat pasningsordning

Tilskud til privat pasningsordning beregnes, så det svarer til den reelle, gennemsnitlige pasningstid pr. uge fordelt på et kalenderår.

I vurdering af, om der er tale om en fuldtidsplads, indgår følgende elementer:

 • forældrenes gennemsnitlige arbejdstid pr. uge svarende til 37 timer pr. uge
 • rimelig transporttid tur-retur mellem arbejde og pasningsordning svarende til 10 timer pr. uge
 • den private børnepassers ferie

Tilskuddet udbetales i 12 måneder uafhængigt af konstruktionen af åbningstider i den private pasningsordning. Dette vil være gældende for alle aftaler, der er indgået med forældre med børn i private pasningsordninger.

Tilskuddet ydes efter Dagtilbudsloven § 80.

Retningslinjer for etablering af drift af private pasningsordninger

Det er muligt for private udbydere at oprette og drive private daginstitutioner, hvor kommunen yder et driftstilskud pr. barn i privatinstitution efter Dagtilbudsloven §36.

Der ydes følgende tilskud til den private institution og leverandør:

Tilskuddet kan reduceres i forhold til åbningstiden og antal lukkedage i den enkelte institution.

 

   01.01.2023 01.01.2024
Tilskud 0 – 2 årige kr. pr. måned kr.. pr. måned
Driftstilskud inkl. moms 10.405 10.638
Administrationsbidrag 347 355
Bygningstilskud 252 271
Tilskud i alt 11.004 11.264
     
Tilskud 3-5 årige kr. pr. måned kr.pr. måned
Driftstilskud inkl. moms 5.741 5.836
Administrationsbidrag 191 195
Bygningstilskud 252 271
Tilskud i alt 6.184 6.283

 

Indmeldelse af barn i en privat vuggestue/børnehave

Pladsanvisningen anviser ikke pladser til de private institutioner. Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at kontakte den private institution i forhold til plads, og hvordan dit barn bliver skrevet op. Har du senere brug for en kommunal plads, skal du opskrive dit barn på den kommunale venteliste.

Betaling af privat vuggestue/børnehave

Når dit barn er optaget i en privat institution, vil institutionen give pladsanvisningen besked. Dette er af hensyn til evt. beregning af søskendetilskuddet og økonomiske fripladstilskud, som ydes af kommunen. Tilskuddet udbetales dog direkte til institutionen, som modregner deres opkrævninger, inden de sender regninger til dig.

Læs om reglerne for søskende og økonomiske fripladstilskud.

Særlige forhold vedrørende fripladstilskud til private institutioner

Høje-Taastrup kommune giver kun et tilskud, der svarer til en kommunal plads. Tager den private institution en pris, der er dyrere end en kommunal plads, skal forældrene selv betale differencen, uanset om man har delvis eller fuld økonomisk friplads.  

Pladsanvisningen

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: pladsanvisning@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Familie- og Dagtilbudscenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: fdc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Se også:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje