Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Støtte og omsorg Voksne med behov for støtte Hjælpemidler

Hjælpemidler

Du kan søge om hjælpemidler, hvis du har varig nedsat funktionsevne, uanset alder og økonomi. Du kan også søge om hjælpemidler til dit barn.

Du kan få støtte til et hjælpemiddel, hvis det kan gøre en væsentlig forskel i din hverdag eller afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne.

Vi bevilger altid det hjælpemiddel, der er bedst egnet og billigst.

Det er vigtigt, at du først køber hjælpemidlet, når du har fået en afgørelse, ellers kan vi ikke dække dine udgifter.

Hjælpemidler er enten udlån fra kommunens depot eller et personligt (kropsbåret) hjælpemiddel, som er personligt og ikke genbruges.

Ved ansøgning om hjælpemidler skal der fremsendes en digital ansøgning, med mindre du er fritaget for digital post.

Når dit hjælpemiddel er slidt op, og du skal bruge et nyt, skal du bruge ansøgningsskemaet ”Genansøgning af kropsbåret hjælpemiddel”.

Du kan ikke søge om hjælpemidler til syn, hørelse eller kommunikation hos os, men skal søge hos Kommunikationscenteret.

Høje-Taastrup Kommune kan i udgangspunktet ikke bevilge midlertidige hjælpemidler. Har du været indlagt kan hospitalet i nogle tilfælde hjælpe.


Åbent hjælpemiddeldepot:

Mandage kl. 12.30-14.30

Har du brug for rollator, transportkørestol, badebænk eller toiletforhøjer, kan du hver mandag henvende dig på depotet uden tidsbestilling og få udleveret produktet med det samme.

Hjælpemiddeldepotet: Lervangen 35H, 2630 Taastrup.


Har du spørgsmål?

Udlånshjælpemidler: Hjælpemidler telefon: 43 59 17 00/ mail: hjaelpemiddelteam@htk.dk 

Personlige (kropsbårne) hjælpemidler: Kropsbårne: telefon 43 59 17 33/ mail: kropsbaarne@htk.dk

 

Udlånshjælpemidler

Udlånshjælpemidler er hjælpemidler du søger om at låne af kommunen. Det kan for eksempel være en kørestol, en rollator eller en plejeseng. Du får altid et hjælpemiddel, der er gjort rent og sat i stand, men det kan være brugt før.

Betaling og frit valg

Du skal ikke selv betale for et hjælpemiddel. Der er frit valg på leverandør af hjælpemidler, medmindre kommunen kan stille et identisk hjælpemiddel til rådighed. Er dit valg dyrere end kommunens leverandør, skal du selv betale prisforskellen.

Vi kan kun give støtte til hjælpemidler, der bliver købt efter du har fået godkendt din ansøgning.

Du skal dog selv betale for eventuelle udgifter forbundet med et hjælpemiddel.

Ansvar

Hjælpemidlet er dit til personlig brug. Det er dit ansvar at vedligeholde og rengøre dit hjælpemiddel. Vi anbefaler at du oplyser dit forsikringsselskab om dit hjælpemiddel, da kommunen ikke er ansvarlig, hvis du for eksempel kommer til at gøre skade på andres ejendom med din el-kørestol.

Reparation

Du kan søge om at få betalt reparationen, hvis dit hjælpemiddel går i stykker. Du skal tale med hjælpemiddelteamet inden reparationen sættes i gang.

Kropsbårne hjælpemidler er personlige og ofte tilpasset specielt til dig. Det er blandt andet ortopædisk fodtøj, kompressionsstrømper, proteser, paryk, diabetes, kateter, støttekorset, bandager og skinner. Bleer og stomi-hjælpemidler er også kropsbårne hjælpemidler.

Kropsbårne hjælpemidler er altid dine egne.

Kompressionshjælpemidler

Der kan ydes støtte til kompressionsstrømper, -ærmer, -handsker, hvis du lider af svære, varige kredsløbslidelser, som er forårsaget af en af følgende diagnoser:

 • Svære grader af åreknuder
 • Varige følger efter blodpropper i ben eller arme
 • Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling
 • Kronisk ødem i benene eller armene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar

Din egen læge eller hospital vurderer, hvilken kompressionsklasse og længde, kompressionsstrømpen skal have.

Som udgangspunkt kan der bevilges to stk. eller to par kompressionsstrømper, -ærmer, -handsker pr. 12 måneder.

 Der ydes ikke støtte til:

 • Støttestrømper, for eksempel flystrømper, sportskompressionsstrømper eller strømper til forebyggelse af uro i benene, venelidelser, blodpropper (antiemboli strømper).

 

Ortopædisk fodtøj, Fabriks fremstillet fodtøj og fodindlæg

 • Der kan bevilges støtte til ortopædisk fodtøj, hvis du har varige og svære foddeformiteter, jf. indikationerne i Bekendtgørelsens bilag 1, og hvis generne af foddeformiteten kan afhjælpes
 • Der kan bevilges ortopædiske fodindlæg, hvis du har en foddeformitet, jf. indikationerne i Bekendtgørelsens bilag 1, der gør det muligt at benytte en almindeligt fabriksfremstillet sko, hvis generne af foddeformiteten kan afhjælpes, og hvis du uden brug af indlæg vil være henvist til at benytte ortopædisk fodtøj
 • Der kan bevilges forhøjelse af eget fodtøj, hvis du har en benlængdeforskel.

 

Indikationer i Bekendtgørelsens bilag 1

 1. Leddegigt med svært forfodsfald og tå-deformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål)
 2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)
 3. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, for eksempel klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
 4. Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
 5. Erhvervet platfod som følge af degeneration
 6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
 7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, for eksempel svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta)

 

Der kan ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.

Som udgangspunkt gives støtte til ét par ortopædisk fodtøj hver 18. måned.

Ved ansøgning om ortopædisk fodtøj, fabriks fremstillet fodtøj og fodindlæg, skal du undersøges af en ortopæd kirurg, som kommunen henviser til.

 

Bleer

Der kan bevilges støtte til bleer, hvis du har en varig, urin- eller afførings inkontinenslidelse.

Før der kan træffes en afgørelse, skal du undersøges af enten af din egen læge, hospital eller kommunens inkontinenssygeplejerske.

Bleer til børn

Tilskud til bleer kan ydes til børn over 5 år, der har en langvarig funktionsnedsættelse som gør, at de har behov for bleer enten om natten og/eller om dagen. Hertil skal det bemærkes, at behandlingsmulighederne skal være udtømte. Hvis barnet har behov for bleer grundet en kronisk funktionsnedsættelse, skal ansøgningen behandles i efter § 112 hjælpemiddel.

Omfang: Forældrene skal angive omfanget af barnets behov for bleer, hvilket skal understøttes i en lægelig udtalelse.

Takst: Udgiften dækkes i form af den billigst mulige udgift. Dette kan være ved at anvende bleer, som indkøbes i dagligvarebutikker eller via kommunens aftale hos leverandør.

Se definition af inkontinens hos Videncenter for inkontinens hos børn og unge, Rigshospitalet: Definition og årsager.


Diabetes

Der kan ydes støtte til injektions- og testmaterialer f.eks. sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker, lancetter, teststrimler og blodsukkermåleapparatur til insulinkrævende diabetikere og diabetikere, der er i kombinationsbehandling med insulin og tabletter eller andet godkendt injektionspræparat.

Hjælpen til blodsukkermåleapparatur ydes med halvdelen af den samlede udgift.

Til tabletbehandlende diabetikere kan der gives op til 150 stk. teststrimler og lancetter årligt.

 

Betaling og frit valg

Langt de fleste kropsbårne hjælpemidler er gratis for dig. dog er der delvis egenbetaling på ortopædisk fodtøj. Høje-Taastrup Kommune har en række aftaler med leverandører af kropsbårne hjælpemidler.

Du har altid ret til selv at vælge en leverandør, men er prisen højere end hos vores leverandør, skal du selv betale forskellen.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Team Myndighed for Visitation- og Hjælpemidler på telefon: 43 59 17 33 eller e-mail: kropsbaarne@htk.dk

 

Et forbrugsgode er et produkt, der sælges i almindelige butikker og ikke nødvendigvis er udviklet som hjælpemiddel. Det kan for eksempel være en el-scooter.

Du kan få bevilget et forbrugsgode, hvis du er berettiget til et hjælpemiddel som et forbrugsgode kan erstatte. Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder der koster mindre end 500 kr. eller til almindeligt indbo. Almindeligt indbo er produkter, man kan forvente at finde i mange hjem, for eksempel en telefon eller vaskemaskine.

Grænsen mellem forbrugsgoder og almindeligt indbo ændrer sig løbende i takt med udviklingen.

Betaling

Kommunen yder støtte til 50% af prisen på et forbrugsgode ud fra prisen for et almindeligt standardprodukt. Du betaler selv den anden halvdel og en eventuel forskel, hvis du vælger et dyrere produkt. Du køber og ejer selv forbrugsgodet. Det er vigtigt at du ikke køber et forbrugsgode inden din ansøgning er godkendt, ellers kan vi ikke dække dine udgifter.

I særlige tilfælde, hvor et forbrugsgode udelukkende fungerer som hjælpemiddel, kan vi bevilge det som udlånshjælpemiddel, som du ikke selv skal betale for.

Et forbrugsgode kan kun bevilliges en gang.

Ansøgning

Du søger forbrugsgoder under ”Ansøg om udlånshjælpemidler".

Det er regionen der står for høreapparater og batterier via private leverandører. Vil du ikke benytte en privat leverandør, kan du kontakte en audiologisk afdeling på et offentligt hospital direkte.

Vil du benytte en privat leverandør skal du kontakte:

Region Hovedstaden - koncernpraksis. Telefon 38 66 50 00

Høje-Taastrup Kommune har en aftale med Kommunikationscentret, Region Hovedstaden om alle høretekniske hjælpemidler og hjælpemidler til syn og kommunikation. der skal du kontakte dem direkte. Kommunikationscentret ligger i Hellerup. Høreafdelingen har afdelinger i Hellerup og Ballerup.

Kommunikationscentret - Høreafdelingen, Region Hovedstaden. Telefon 45 11 47 00

Kommunikationscentret - Synsteamet, Region Hovedstaden. Telefon 45 11 46 00

Kommunikationscentret finder sammen med dig ud af, hvilke hjælpemidler du har brug for. Derefter sender de ansøgningen til os på dine vegne sammen med deres faglige indstilling.

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker, kan du søge om reparation hos Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune kan i udgangspunktet ikke bevilge midlertidige hjælpemidler. Efter en skade eller en indlæggelse kan hospitalet i nogle tilfælde hjælpe med midlertidige hjælpemidler. Spørg på hospitalet, hvilke muligheder der er.

I særlige tilfælde kan vi bevilge et midlertidigt hjælpemiddel, hvis det kan gøre forskellen for om du fortsat kan varetage dit arbejde eller din uddannelse.

Sundheds- og omsorgscenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: sundhedomsorg@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Se også

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje