Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Vækst og Erhverv Tilladelser og godkendelser

Tilladelser og godkendelser

For at drive virksomhed kan det være nødvendigt at indhente tilladelser og godkendelser fra din kommune eller andre offentlige myndigheder.

Her finder du en oversigt over de tilladelser, du kan søge i Høje-Taastrup Kommune eller hos andre myndigheder.

Find information om

Ønsker din virksomhed at opføre nyt byggeri, så skal du søge om byggetilladelse.

Hvis din virksomhed har aktiviteter, som kræver at du råder over et vejareal, skal du søge tilladelse.  Det gælder f.eks. for gravearbejde, opstilling af containere, samt opsætning af plakater og skilte.

Din virksomhed kan påvirke miljøet på flere måder. Du skal derfor undersøge, om din virksomhed er omfattet af miljøgodkendelses- eller anmeldelsesregler. 

Læs om kommunens miljøtilsyn- og godkendelse af virksomheder

Læs om reglerne for vurdering af anlægsprojekters virkning på miljøet 

 

Det er sandsynligt, at din virksomhedsaktivitet resulterer i en eller anden form for affald. Husk derfor at undersøge regler omkring anmeldelse af erhvervsaffald i kommunen.  

Du kan også orientere dig i kommunens regulativ for erhvervsaffald.  

Vil du opsætte spilleautomater, have tilladelse til salg af alkohol eller have bevilling til taxa- og limousinekørsel, er det hos politiet, du skal henvende dig.

Høje-Taastrup Kommune hører under Københavns Vestegns Politikreds. 

Hvis din virksomhed afleder processpildevand, kræver det en særlig tilladelse.  Hvis der fra virksomheden kun afledes almindeligt sanitetsspildevand samt overfladevand, stilles der normalt ikke særskilte krav til spildevandets kvalitet.   

Hvis du vil låne kommunale pladser, torve eller den udendørs scene på Axeltorv til arrangementer, skal der gives tilladelse. 

Læs om lån af pladser, torve eller udendørs scener

 

Læs også om:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje