Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og udeliv Udeliv Overnatning i det fri

Overnatning i det fri

I Høje-Taastrup Kommune er der rig mulighed for at overnatte i den skønne natur.

Du kan overnatte i shelters, på teltpladsen ved Solhøj Fælles, eller du kan campere på kommunens campingplads Hartmannsgave, som ligger lige ud til stranden.

Shelter

I Egeskoven Friluftpark, lige ved Hedehusene Idrætspark på Stenbuen 34, ligger en shelterplads med 4 sheltere. Shelterne ligger 2 og 2, og tilsammen er der plads til 24 personer. Der er bålpladser ved shelterne. 

Det er muligt at reservere plads

Hvis du vil overnatte i shelterne, med en større gruppe, f.eks. en gruppe spejdere eller en skoleklasse, er det en god idé at reservere dem. Overnattende gæster, der har reserveret shelterne, har fortrinsret.

Shelterpladsen bookes online her.

Shelterne kan bookes til arrangementer med overnatning, fra kl. 16.00 til kl. 10.00 efterfølgende dag, i maksimalt 3 på hinanden følgende dage. Tag venligst dit affald med, når du forlader pladsen, da der ikke er skraldespande på pladsen.

Bålpladsen

Skal du lave mad over bål, anbefaler vi at du skal selv medbringer kul/brænde eller samle brænde i skovbunden. Husk at slukke ilden, når bålet forlades.

Toiletter

Det er muligt at benytte idrætsparkens toiletter i åbningstiden i hverdagene, samt de weekenddage hvor der spilles turneringskampe

Midt i naturskønne omgivelser ligger Fløngs skønneste shelter, hvor I kan lave mad over bål, gå på opdagelse i Fløngskoven eller lege ved søen. Shelteret ligger tæt på skoven, og er et stort shelter, med bålsted og borde/bænkesæt, hvor du kan hygge med hele familien.

Der er også lavet en indhegnet hundeskov, hvor du kan slippe hunden løs. Har du lavet avisbåde hjemmefra så er der en lille sø tæt på shelteret, hvor bådene kan afprøves.

Find rutevejledning

Sådan gør du med bålstedet

 • Bål må kun tændes på bålstedet. Husk at slukke ild efter brug
 • Det er ikke tilladt at lave bål, der er større end ca. 50 x 50 cm uden tilladelse fra Driftsbyen
 • Du kan købe ekstra brænde på tankstationer
 • Du må ikke fælde træer i Fløngskoven

Husk det er kun tilladt at overnatte én nat i shelteret.

Ryd venligst op efter jeres besøg, så også andre kan få en god oplevelse.

Ved den store sø i Hakkemosen ligger dette skønne shelter med bålplads, hvor du kan tilberede din mad over bål og overnatte i det fri.

Det er ikke muligt at booke shelteret i Hakkemosen

Hakkemosen er et fantastisk sted, hvor du blandt andet kan gå på opdagelse efter naturens madvarer. Her finder du for eksempel hassel, svampe, vild æble, fuglekirsebær, vild pære brombær, hyld samt spiselige urter (afhængig af årstiden).

Du kan tage på picnic i det grønne, prøve kræfter med naturlegepladsen og lege- og aktivitetsområdet,  gå en tur i blomsterengene og ved søerne eller tage et hvil ved et af de mange opholdsarealer. Du kan også se græssende køer og geder samt et varieret dyre- og fugleliv. Hakkemosen er en naturperle, som ligger i gåafstand fra Høje Taastrup C.

Er du lystfisker? Så kan du fiske i Hakkemosen, men du skal have fisketegn. Køb fisketegn on-line.

Find rutevejledning til Hakkemosen

Sådan gør du med bål og grill

 • Du må gerne tage din egen grill, engangsgrill,og kul/brænde med i Hakkemosen.
 • Sæt din engangsgrill på sten eller fliser. Sæt den ikke på græsset eller bordene.
 • Bål må kun tændes på faste bålpladser. Husk at slukke ild efter brug.
 • Det er ikke tilladt at lave bål, der er større end ca. 50 x 50 cm uden tilladelse fra Driftsbyen.
 • Du kan købe brænde på tankstationer.
 • Du må ikke fælde træer i Hakkemosen.

Husk det er kun tilladt at overnatte én nat i shelteret.

Hvis du vil overnatte i shelterne, med en større gruppe, f.eks. en gruppe spejdere eller en skoleklasse, er det en god idé at reservere dem. Overnattende gæster, der har reserveret shelterne, har fortrinsret.

Shelterpladsen bookes online her.

Shelterne kan bookes til arrangementer med overnatning, fra kl. 16.00 til kl. 10.00 efterfølgende dag, i maksimalt 3 på hinanden følgende dage. Tag venligst dit affald med, når du forlader pladsen, da der ikke er skraldespande på pladsen.

Bålpladsen

Skal du lave mad over bål, anbefaler vi at du skal selv medbringer kul/brænde eller samler brænde i skovbunden, så du er sikker på at have. Husk at slukke ilden, når bålet forlades.

Toiletter

Der er muldtoilet i nærheden af bålhytten og shelterpladsen. Husk selv at medbringe toiletpapir.

I Vestskoven tæt på Kroppedal Museum ligger et stort shelter med plads til hele 24 personer. Der er grillplads ved shelteret, og shelteret er et fast udflugtsmål og støttepunkt for Københavns Kommunes børnehaver. Derfor er der reserveret på hverdage mellem kl. 8-16 til Københavns Kommunes børnehaver. Uden for dette tidsrum kan shelteret anvendes af alle skovgæster.

Læs mere om Vestskoven og find kort på Naturstyrelsens hjemmeside

Reserver plads

Hvis du vil overnatte i shelteret, skal du reservere det. Overnattende gæster, der har reserveret shelteret, har fortrinsret.

Book shelteret on-line.

Shelteret kan bookes til arrangementer uden overnatning på hverdage efter kl. 16, mens det lørdag/søndag kan bookes til dag-arrangementer mellem kl. 11-17. Shelteret der dog forbeholdt overnattende gæster efter kl. 17.

Husk venligst, at shelteret skal være ryddet op og forladt senest kl. 8 på hverdage. Tag venligst dit affald med, når du forlader pladsen, da der ikke er skraldespande på pladsen.

Bålpladsen

Skal du laves bål, skal du skal selv medbringe kul/brænde eller samle brænde i skovbunden. Husk at slukke ilden, når bålet forlades.

Camping

Hartmannsgave ligger i naturskønne omgivelser ved stranden i Karlslunde. Her kan du campere i telt eller campingvogn. Der er i alt 15 pladser til udlejning. Der er 6 pladser til telte og 9 pladser hvor der kan være campingvogne. På pladsen er der en bygning med toiletter, baderum, bruseautomater samt håndvask med koldt og varmt vand.

Plads kan købes i Borgerservice. 

Åbningsperiode og køb af adgangskort

Strandgrunden åbner fredag den 26. april 2024 og har åben til og med onsdag den 31. august 2023. Køb af plads/adgangskort kan købes fra onsdag den 17. april 2024 i Borgerservice på rådhuset (husk tidsbestilling for betjening).

Båd og fiskeri

Hvis du har en båd og ønsker at lægge den til, skal du søge om tilladelse i Borgerservice. Kan du lide at fiske, skal du huske, at garn og ruser ikke må være på grunden.

Find vej til Hartmannsgave (åbner Google Maps)

Priser for 2024

Priserne er inkl. elafgift

 • 114 kr. for et dagkort, med 1 overnatning
 • 241 kr. for et weekendkort, fredag-søndag
 • 439 kr. for et ugekort, mandag-søndag
 • 4.676,00 kr. for et sæsonkort

Vandpoletter koster 5,00 kr. pr. stk. 

Hvis du ikke ønsker at overnatte, kan du benytte strandgrunden uden at købe adgang. Du skal dog kunne vise dit sundhedskort fra Høje-Taastrup Kommune.

Betaling

Køb af pladser kan fortages ved personlig henvendelse i Borgerservice.

Betingelser og ordensreglement

Når du benytter strandgrunden, er det forbundet med flere betingelser, som er listet op i et ordensreglement.  

 1. Standsgrunden ” Hartmannsgave, Karlslunde Strandvej 21, kan benyttes af Høje-Taastrup Kommunes borgere.
 2. Sundhedskortet skal kunne forevises på forlangende, da dette gælder som afgangskort uden ret til overnatning.
 3. For adgangskort med ret til overnatning opkræves en afgift pr. plads. Beløbet betales ved bestilling i Borgerservice.
 4. Sæsonkort vil kun blive udstedt til 8 standpladser, mens den resterende del reserveres til dag-, weekend-, og uge gæster.
 5. Teltåbningen skal vende ned mod Køgebugt, af hensyn til naboerne til campingpladsen ” Hartmannsgave”.
 6. Parkering af motorkøretøjer, må kun finde sted på arealet på modsatte side af landevejen over for strandgrunden.
 7. Støjende adfærd, herunder højtspillende radioer m.v., skal begrænses mest muligt af hensyn til de øvrige brugere af pladsen og naboerne til campingpladsen ”Hartmannsgave”.
 8. Ved overnatning på pladsen indskærpes det, at der skal være ro efter kl. 22.00, af hensyn til godt naboforhold.
 9. Afbrænding af bål er ikke tilladt. Overtrædelse af dette forbud vil medføre bortvisning.
 10. Hunde skal holdes i snor på arealet. Hunde må ikke medtages på toilet- og baderum.
 11. Cykler og knallerter må kun henstilles i cykelstativet og den anlagte   knallertparkering.
 12. Der kan i begrænset omfang gives tilladelse til at benytte og oplægge både inde på campingpladsens areal nede ved stranden efter Teknisk og Miljøcentrets anvisning. Oplægning og ophængning af fiskeredskaber er ikke tilladt. Både skal fjernes ved sæsonens afslutning.
 13. Der må ikke spilles bold på campingpladsarealet fra Karlslunde Strandvej til den fredede strandskov. Boldspil må henvises til selve strandarealet. Boldspil på pladsen har givet en del naboproblemer og det skal derfor indskærpes, at dette forbud overholdes.
 14. I baderum er der bruser med bruseautomat. Poletter kan købes i Borgerservice.
 15. Kommunen varetager renholdelse af toilet- og baderum mandag til fredag samt i weekender, hvor kommunens børneinstitutioner er på pladsen.

Tilsyn med strandgrunden foretages af kommunens tilsynsafsnit ved 3-4 ugentligt besøg samt af Teknik- og Miljøcentrets medarbejder i øvrigt. 

Henstillinger og anvisninger fra den tilsynsførende skal følges.

Såfremt ovennævnte regler for brug af strandgrunden ”Hartmannsgave” ikke overholdes, vil det kunne medføre bortvisning fra grunden og retten til adgangskort kan mistes for en kortere eller længere periode.

Redigeret 02.01.2024 - Høje-Taastrup Kommune, Borgerservice

Tæt på Reerslev ligger en ugeneret lille teltplads omgivet af skøn natur- og dyreliv. Solhøj er en lille teltplads knap 2,5 km øst for landsbyen Reerslev. Teltpladsen er simpel og her er gode muligheder for at slå telt op og lave mad over bål.

Teltpladsen ligger bl.a. som et stop på "Naturstien fra Strandparken - Hedeland". Vil du gå fjernvandreruten E6 eller dele af den, så ligger teltpladsen også som et stop på denne rute. På Sjællandsledens kort er det første del af etape nr 97, Solhøj - Ishøj Strand.

Der er en ny skov på vej ved teltpladsen

I 2007 aftalte HOFOR A/S, Naturstyrelsen samt Høje- Taastrup og Ishøj Kommune, at der over de næste 20-30 år skal etableres et 300 ha stort statsligt skov- og naturområde øst for Reerslev – Solhøj Fælled Solhøj Fælled Skov. I 2014 blev det aftalt at udvide projektområdet til 445 ha hvoraf der kan plantes skov på 177 ha, idet de øvrige arealer ligger i område for "skovrejsning uønsket" i kommuneplanerne.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om projektet og se et over skov- og naturområdets grænser, når og hvis staten får erhvervet alle ejendomme. Solhøj Fælled ligger over et vigtigt grundvandsmagasin og samtidig bynært til gavn for befolkningens friluftsliv og sundhed. Størstedelen af området vil blive udlagt til vedvarende græs, som plejes ved årlige slåninger eller af græssende dyr. Skoven skal give levesteder for skovens dyr og planter samt producere træ til f.eks. møbler og huse.

Læs mere om Solhøj Fælled på Naturstyrelsens hjemmeside 

Måske er du også interesseret i

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje