Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Opstart - hvad gør jeg? Foreningsguide

Foreningsguide

Herunder kan du se en guide til information og de ydelser, som Høje-Taastrup tilbyder foreningerne. Hvad kan vi hjælpe med?

Ny forening eller ny i bestyrelsen - hvad gør jeg?

Foreningens muligheder for at få økonomisk støtte eller ret til at bruge kommunale lokaler er afhængig af, hvilken type forening der er tale om.

Foreningerne kan inddeles på følgende måde:

 1. Folkeoplysende foreninger med aktiviteter (fx idrætsforeninger, kulturelle foreninger eller spejdere)
 2. Folkeoplysende foreninger med voksenundervisning (aftenskoler)
 3. Frivillige sociale foreninger (fx patientforeninger eller humanitære foreninger)
 4. Foreninger med interessefællesskaber fx grundejerforeninger.
 • De to førstnævnte kan godkendes efter ansøgning som folkeoplysende foreninger. De to sidstnævnte skal ikke godkendes af kommunen.
 • Alle foreninger kan søge om tilskud til projekter for socialt udsatte eller støtte til integrationsprojekter (integrationsprojekter kan også søges af private).

Læs mere om at starte en folkeoplysende forening med aktiviteter eller en aftenskole.

Læs mere om tilskud/støtte til projekter

Godkendte folkeoplysende foreninger kan bl.a. søge tilskud til aktiviteter, kurser og lokaletilskud samt søge tilskud fra Foreningsudviklingspuljen.

Bemærk at det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (undtaget aftenskoler) primært yder støtte til børn og unge (0-24 år).

Der ydes også tilskud efter ansøgning til bl.a. frivillige sociale foreninger (§ 18) & integrationsprojekter.

Hvilke type forening eller aktivitet søger du tilskud til?

Folkeoplysende foreninger

Puljer & enkeltstående aktiviteter

Hvis din forening vil låne et skolelokale, skal din forening sende en ansøgning i Conventus.

Hvis foreningen ikke er oprettet, skal den oprettes. 

Se hvordan du opretter din forening i Conventus

Når foreningen er oprettet i Conventus, skal foreningens bookingsansvarlige tildeles rettigheder. Kontakt Casper Graugaard, 43 59 13 11, CasperGr@htk.dk.

Læs mere om lokaler (skal rettes)

 • Der skal altid søges tilladelse til midlertidig overnatning uanset antal overnattende.
 • I bygninger der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast vågen vagt. 
 • Der skal foreligge tilladelse til overnatning senest to uger før arrangementet.

Ansøg om midlertidig overnatning hos Beredskab 4K

Oftest stillede spørgsmål om foreninger

En folkeoplysende forening er en forening, der enten tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx en idrætsforening), eller tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (fx en aftenskole).

I Høje-Taastrup kommune administreres de frivillige folkeoplysende foreninger af Fritids- og Kulturcentret.

Læs mere om forudsætninger for godkendelse som folkeoplysende forening

Læs mere om foreningstilskud

Se kontaktperson for folkeoplysning 

 

Samråd

Der findes 5 Samråd for folkeoplysende foreninger i Høje-Taastrup kommune.
 1. Idrættens Samråd, Idrætsforeninger
 2. Kulturelt Samråd, Kulturelle foreninger
 3. Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS), Spejdere
 4. Voksenundervisningens Samråd (VUS), Aftenskoler
 5. Samråd for Øvrige foreninger (SØF), Øvrige foreninger

Når du sender en ansøgning om godkendelse som ny folkeoplysende forening, bliver foreningen, som godkendes, placeret under et af de fem Samråd. Samrådene fungerer som taleorgan for foreningerne. Det er lidt forskelligt, hvilke opgaver de forskellige Samråd har.

 • Foreninger som administreres ud fra § 18 i serviceloven, kaldes frivillige sociale foreninger.
 • Frivillige sociale foreninger laver ofte aktiviteter for en bestemt målgruppe, som ikke behøver at være medlemmer af foreningen.
 • Frivillige sociale foreninger er typisk patientforeninger, selvhjælpsgrupper, aktivitetsudvalg på ældrecentre samt faglige foreninger.
 • Høje-Taastrup kommune stiller ingen krav til de sociale foreningers vedtægter, men søger foreningen om støtte fra § 18 puljen, skal der sendes en ansøgning til Fritids- og Kulturcentret med en projektbeskrivelse.

 • Det er Socialudvalget, som bevilger støtte til projekter under § 18.

 • På det sociale frivillige område er det Rådet for frivillige sociale foreninger, som fungerer som bestyrelse for de sociale frivillige foreninger.

 • I Høje-Taastrup kommune administreres de frivillige sociale foreninger af Fritids- og Kulturcentret.

Se, hvad du kan søge støtte til

Læs mere om Rådet for frivillige sociale foreninger

Se kontaktperson for de frivillige sociale foreninger

 

Læs mere og find ansøgningsskemaet på www.htk.dk/18

Børneattester

1. Erklæring om børneattester skal vælges til i ansøgningsskemaet

 • På alle ansøgningsskemaer er der et felt, hvor man bedes om at acceptere en erklæring om børneattester. Det gælder også foreninger, som kun har voksenmedlemmer
 • Folketinget har vedtaget, at alle foreninger skal underskrive en erklæring om indhentelse af børneattester. Dette gælder også foreninger, der udelukkende tilbyder aktiviteter for voksne. Erklæringen er ikke det samme som at indhente børneattester. Foreningen erklærer, at hvis der indmeldes børn og unge under 15 år, så vil foreningen indhente børneattester.

2. Selve børneattesten skal indhentes, når man får kontakt med børn og unge under 15 år.

 • Alle foreninger og projekter skal ifølge loven indhente børneattester på alle personer, som har kontakt med børn og unge under 15 år.
 • Krav til børneattest gælder for folkeoplysende foreninger, frivillige sociale foreninger, eller integrationsprojekter, uanset om de udføres af foreninger eller private.
 • Børneattesten sendes ikke til kommunen - det er foreningen, som har ansvar for børneattesten.

Bestil en børneattest via politiets hjemmeside

 

CVR. NR & NEMKONTO

 • Hvis din forening modtager tilskud fra offentlige myndigheder, skal din forening have et CVR-nr. og en NemKonto.
 • Når din forening er registreret med et CVR-nr., beder du banken om at oprette en NemKonto, som offentlige myndigheder kan overføre tilskud til.
 • Det er gratis for foreninger at få et CVR-nr.
 • For at registrere foreningen, skal du bruge privat eller medarbejder NemID.

 • Hvis jeres forening ønsker at søge økonomisk tilskud eller lokaler fra kommunen i.h.t. folkeoplysningsloven, skal foreningen godkendes. For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal foreningen opfylde forskellige krav.
 • Godkendelse som folkeoplysende forening sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf, der er forskellig for foreninger med aktiviteter og voksenundervisning (aftenskoler).
 • Før I opretter en forening, er det en god idé at have sat sig ind i de formelle krav, der stilles- herunder krav til kontingent, vedtægter, og regnskab. 

Hvor meget skal der betales i kontingent?

 • For at være tilskudsberettiget skal kontingentsatsen minimum være 100 kr. pr. år. Dvs. at hvert medlem minimum betaler 100 kr. i kontingent pr. år, for at tælle som medlem.
 • Ansøgninger om godkendelse som forening bliver behandlet af Foreningsudvalget. Udvalget afholder fire møder om året.

Læs mere om hvordan du ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening

Se kontaktperson for folkeoplysning

Godkendte folkeoplysende foreninger kan bl.a. søge tilskud til aktiviteter, kurser og lokaletilskud samt søge tilskud fra Foreningsudviklingspuljen.

Der ydes også tilskud efter ansøgning til bl.a. frivillige sociale foreninger (§ 18) & integrationsprojekter.

Hvilke type forening eller aktivitet søger du tilskud til?

Folkeoplysende foreninger

Puljer & enkeltstående aktiviteter

 • Godkendte folkeoplysende foreninger sender en ansøgning i Conventus.
 • Andre foreninger, eller aktører, som får økonomisk støtte for et projekt, kontakter Fritid og Kultur som booker lokalet. Telefon: 43 59 13 11, e-mail: fritidkultur@htk.dk. 
 • Lokaler kan også udlånes til enkeltstående arrangementer som generalforsamlinger eller borgermøder. 
 • Høje-Taastrup Kommune udlåner ikke lokaler/faciliteter til enkeltpersoner eller private fester/formål.
Se hvordan du opretter din forening i Conventus

Når foreningen er oprettet i Conventus, skal foreningens bookingsansvarlige tildeles rettigheder. Kontakt Casper Graugaard, 43 59 13 11, CasperGr@htk.dk.

Vejledning i hvordan man sender en ansøgning kan tilsendes ved henvendelse til Fritid og Kultur.

Lokaler i kommunen

Skoler

Fritids- og Kulturcentret råder over lokaler på 10 skoler i kommunen. De fleste skoler har en gymnastiksal og en idrætshal, på nogle findes der også tumlesale.

Se oversigt over skoler

Læs mere om hvordan tiderne på skolerne er fordelt (skal rettes)

Kulturhusene

Lokaler på Kulturhusene (Taastrup Kulturcenter, Medborgerhuset og Hedehuset) kan bookes af alle foreninger ved at kontakte Kulturhusene på telefon 43 35 28 43 i tidsrummet mandag til fredag kl. 10-13 eller på e-mail: kulturhusene@htk.dk.

Læs mere om Kulturhusene på Kulturhusenes hjemmeside

Udendørsarealer i kommunen

Foreninger, der ønsker at låne udendørsarealer (fx fodboldbaner) skal kontakte idrætsanlægget.

Se kontaktoplysninger til udendørs idrætsanlæg

Spejderområdet i Hedeland

Ved Hedeland kan spejderområdet i sommerhalvåret udlånes til kommunens spejdere, børneinstitutioner, godkendte foreninger mm. Booking sker ved henvendelse til: FritidKultur@htk.dk.

Læs mere om lokaler i kommunenLæs mere om lokaler Læs mere om lokaler

Vil du vide mere?

I samarbejde mellem præsterne i Høje-Taastrup Kommune og Københavns Brandvæsen samt Børne- og Ungerådgivningscentret og Fritids- og Kulturcentret i Høje-Taastrup Kommune er der blevet udarbejdet et vejledende sorg- og kriseberedskab til foreningerne.

Det vejledende sorg- og kriseberedskab kan benyttes som skabelon af de enkelte foreninger til deres egne sorg- og kriseberedskaber. 

Vejledningen består af en baggrundsbeskrivelse, et aktionskort, som beskriver guidelines for de forskellige scenarier: dødsfald, ulykke, overfald og overgreb og en kontaktliste til præster i Høje-Taastrup Kommune og til psykologer i Danmark.

Det vejledende sorg- og kriseberedskab beskriver nogle overordnede guidelines, som er værd at tage udgangspunkt i, hvis der opstår en krisesituation.

Læs materialet her

Under "love og bekendtgørelser" kan du læse om folkeoplysning.

Hvad er folkeoplysning? 

Folkeoplysningsområdet omfatter tilskud til aktiviteter og undervisning til borgere i alle aldersgrupper.

Byrådet afsætter penge til:

 1. Den folkeoplysende voksenundervisning  (undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, der traditionelt varetages af aftenskoler/oplysningsforbund). 
 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger, som tilbyder idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hobbyforeninger mv.   

Se også

For Aftenskoler

At være frivillig i en forening giver dig realkompetencer

Realkompetence er alt det, du kan, uanset hvor du har lært det. Noget har du papir på, andet er noget, du bare kan. Denne realkompetencebeskrivelse er et bidrag til at synliggøre din samlede realkompetence, og bliver derfor et supplement til dit CV.

Disse realkompetencer har hidtil ikke har kunnet dokumenteres i andet end en udtalelse, til trods for at de fortæller noget om din personlighed, dine evner og færdigheder.  

For at kunne dokumentere realkompetencer, har Undervisningsministeriet fået udarbejdet tre værktøjer i form af spørgeskemaer, der retter sig til:

 •  Folkeoplysning
 • Foreningsarbejde
 • Frivilligt socialt arbejde 

På www.dfs.dk  eller minkompetencemappe.dk har du mulighed for at beskrive og dokumentere de særlige kompetencer, som du har udviklet i folkeoplysningen/foreningslivet. Gå ind på et af de to links og udfyld skemaerne. Brug eventuelt en ven eller anden frivillig til at sparre med, så du kommer rundt om alle de kompetencer, du har erhvervet. Resultatet er en beskrivelse af dine realkompetencer, der er et supplement til dit CV.

Som forening er der en række formelle krav, det er vigtigt at have styr på.

Det er som udgangspunkt specialforbundene, der rådgiver i juridiske spørgsmål.

DIF har samlet alle de informationer, som har at gøre med jura, love og regler samt skat og moms.

Læs om jura i foreningsdriften

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje